LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Sweeter than roses
Sulnim kui roosid
eelmine järgmine

Näidendimuusika
Muusika autor Henry Purcell
Sõnade autor Richard Norton
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: Z585
Tervikteosest Pausanias

Sweeter than roses,
Or cool evening breeze,
On a warm flowery shore,
Was the dear kiss,
First trembling made me freeze,
Then shot like fire all o'er.
What magic has victorious love!
For all I touch or see,
Since that dear kiss,
I hourly prove,
All is love to me.
Sulnim kui roosid
või mahe õhtutuul
soojal õisi täis kaldal
oli see kallis suudlus,
ta esmalt värinal mind tarretas,
siis läbis nagu tulekeel.
Mis võluvõim on võidukal armastusel!
Sest kõik, mida puutun või näen
pärast seda kallist suudlust
nagu veendun iga tund –,
on armastus mu jaoks.