LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Oratorio de Noël
Jõuluoratoorium
eelmine järgmine


Muusika autor Camille Saint-Saëns
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: Op12

1. Prélude (Dans le style de Séb. Bach)

2. Récit et choeur
Et pastores erant in regione eadem
vigilantes, et custodientes vigilias noctis
super gregem suum.
Et ecce Angelus Domini stetit juxta illos,
et claritas Dei circumfulsit illos,
et timuerunt timore magno.
Et dixit illis Angelus:
Nolite timere, nolite timere!
Ecce enim evangelizo vobis
gaudium magnum,
quod erit omni populo:
quia natus est vobis hodie
Christus Dominus
in civitate David.
Et hoc vobis signum:
Invenietis infantem pannis involutum,
et positum in praesepio.
Et subito facta est cum Angelo
multitudo militiae coelestis,
laudantium Deum, et dicentium:
Gloria in altissimis Deo,
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis!

3. Air
Expectans expectavi Dominum:
et intendit mihi.

4. Air et choeur
Domine, ego credidi,
quia tu es Christus, Filius Dei vivi,
qui in huc mundum venisti.

5. Duo
Benedictus qui venit in nomine Domini,
Deus Dominus,
et illuxit nobis.
Deus meus es tu, et confitebor tibi,
Deus meus es tu, et exaltabo te.

6. Quare fremuerunt gentes,
et populi meditati sunt inania?
Gloria Patri, gloria Filio,
gloria Spiritui Sancto.
Sicut erat et principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

7. Trio
Tecum principium in die virtutis tuae:
in splendoribus Sanctorum.

8. Quatuor
Alleluia.
Laudate coeli et exulta terra,
quia consolatus est Dominus
populum suum;
et pauperum suorum miserebitur.

9. Quintette et Choeur
Consurge, Filia Sion,
lauda in nocte in principio vigiliarum.
Alleluia.
Egrediatur ut splendor justus Sion,
et Salvator ejus ut lampas accendatur.
Alleluia.

10. Choeur
Tollite hostias, et adorate Dominum
in atrio sancto ejus.
Laetentur coeli, et exultet terra
a facie Domini, quoniam venit.
Alleluia.
1. Prelüüd (J. S. Bachi stiilis)

2. Retsitatiiv ja koor
Ja karjased olid seal paigus
õitsil ja valvasid öösel
oma karja.
Ja Issanda ingel seisatas nende juures
ja Issanda auhiilgus säras nende ümber
ja nad kartsid üliväga.
Ja ingel ütles neile:
“Ärge kartke, ärge kartke!
Sest vaata, ma kuulutan teile
suurt rõõmu,
mis saab osaks kogu rahvale,
et teile on täna sündinud
Taaveti linnas
Issand Kristus.
Ja see on teile tunnustäheks:
te leiate lapsukese mähitud
ja sõime pandud.”
Ja äkitselt olid koos ingliga
taevased väed
Jumalat kiitmas:
Au olgu Jumalale kõrges,
ja maapeal rahu,
inimestest hea meel!”

3. Aaria
Pikisilmi ootasin Issandat
ja ta sirutus mu poole.

4. Aaria ja koor
Issand, ma usun,
et sina oled Kristus, elava Jumala Poeg,
kes peab siia maailma tulema.

5. Duo
Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel,
Issand on Jumal
ja tema on meile paistnud nagu valgus.
Sina oled mu Jumal ja sind ma tänan,
sina oled mu Jumal, sind ma ülistan.

Miks paganad möllavad
ja rahvad mõtlevad tühja?
Au olgu Isale ja Pojale
ja Pühale Vaimule.
Nagu oli alguses, olgu nüüd, alati
ja igavesti. Aamen.

7. Trio
Sinu on valitsus sinu vägevuse päeval,
kui sa ilmud pühas ehtes.

8. Kvartett
Halleluuja.
Hõisake taevad ja ilutse maa,
sest Issand trööstib
oma rahvast
ja halastab oma viletsate peale.

9. Kvintett ja koor
Tõuse, Siioni tütar,
kiida öösel vahikordade alguses.
Halleluuja.
Siioni õigus hakkab paistma,
ja tema Päästja põleb otsekui tõrvik.
Halleluuja.

10. Koor
Tooge annetusi ja kummardage Issandat
tema pühakojas.
Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu
Issanda palge ees, sest tema tuleb.
Halleluuja.