LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Carolina retsitatiiv Come tacerlo poi
Come tacerlo poi
eelmine järgmine

2. vaatus, 11. stseen
Muusika autor Domenico Cimarosa
Sõnade autor Giovanni Bertati
Tõlge Malle Ruumet
Tervikteosest Il matrimonio segreto

Carolina
Come tacerlo poi, se in un ritiro ad entrar son costretta?...
Misera!... In qual contrasto di pensieri mi trovo!...
Io son smarrita... Cielo, deh!
Tu m'addita il consiglio miglior.
Qualche speranza rendi al cor mio...
Ma, il core, oddio, oddio! Mi dice: Carolina infelice,
pieta' di te non sente il Ciel tiranno...
Ah! Disperata io vo, io vo a morir d'affanno.

Carolina
Kuidas vaikida, kui kloostrisse kästakse minna?
Oh, mind õnnetut! Millises mõtetekaoses olen!...
Ja pead kaotamas... Taevas!
Anna mulle nõu!
Ja lootust südamesse...
Aga süda, oh Jumal... ütleb mulle, et Carolina on õnnetu,
ja taevas ei tunne ta vastu halastust.
Ah, ahastuses olles suren piinast!