LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Krahvi ja Carolina retsitatiiv Dove, dove, mia cara
eelmine järgmine
2. vaatus, 13. stseen
Muusika autor Domenico Cimarosa
Sõnade autor Giovanni Bertati
Tõlge Malle Ruumet
Tervikteosest Il matrimonio segreto

Conte
Dove, dove, mia cara, con tanta agitazione?
Oime'! Parlate. Che avete? Che chiedete?
Io son per voi col cor, col sangue, colla vita istessa.
Piu' di voi nulla al mondo or m'interessa.

Carolina
Ah, potessi parlar!

Conte
Chi vi trattiene?

Oh, questo caso esser non puo'
che quello di scoprirgli un rival.
Ma udite, o cara: un uom di mondo io sono:
s'egli e' prima di me, ve lo perdono.
D'esser tardi arrivato in colpero' la sorte mia rubella.

Si', vi amo, e questo amor, se a voi cio' piace,
d'ogni piu' bella azion sara' capace.

Carolina
Giuratemelo, Conte.

Conte
Io ve lo giuro sul onor mio, su questa bella mano
ch'io vo' baciar. Sentiamo ora l'arcano...

Krahv
Kuhu nüüd, kallike, nii erutatult tõttate?
Rääkige! Mis teil on? Mis soov teil oleks?
Olen teie päralt südame ja kogu korpusega!
Teisemat teist terves ilmas ei huvita mind!

Carolina
Ah, kui võiksin rääkida!

Krahv
Mis või kes teid talitseb?
Karta kedagi, kes teid armastab!
Nonii, see asi pole küll muud miskit,
kui tõdemus, et kõige taga on rivaal peidus.
Kuulge mind, kallike, olen ilma näinud mees, alistun,
kui tema jõudis minust ette ja vabandan teid.
Oma hilinenud ettepaneku sätin vaenava saatuse süüks.

Jah, olete mullnõnda armas, et see tunne,
kui see teile meeldib, kannustab mind ennastsalgavuseks.

Carolina
Tõotage seda, Krahv!

Krahv
Oma au nimel vannun teile, selle käekese juures,
mida suudlen. Tunnemegi tõmmet...