LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Libera me, Domine
Päästa mind, Issand
eelmine järgmine


Tervikteosest Missa pro defunctis

Libera me, Domine, de morte aeterna
in die illa tremenda,
quando caeli movendi sunt et terra,
dum veneris iudicare saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit
atque ventura ira.
Quando caeli...
Dies illa, dies irae,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Dum veneris...
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Libera me...
Päästa mind, Issand, igavesest surmast
tol õuduse päeval,
mil taevas ja maa kõiguvad,
mil Sa tuled maailmale tulega kohut mõistma.
Värisema olen hakanud ja kardan,
sest aruandmine läheneb
ja tulevane viha.

See päev, viha,
õnnetuse ja viletsuse päev,
päev nii suur ja kibe.

Igavene puhkus anna neile, Issand,
ja igavene valgus paistku neile.