LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Recessit pastor noster
Läinud on me karjane
eelmine järgmineRecessit pastor noster, fons aquae vivae,
ad cuius transitum sol obscuratus est:
Nam et ille captus est,
qui captivum tenebat primum hominem:
hodie portas mortis et seras pariter
Salvator noster disrupit.
V.: Destruxit quidem claustra inferni,
et subvertit potentias diaboli.
Nam et ille...
Läinud on me karjane, elava vee allikas,
kelle minekust on päike jäänud pimedaks.
Aga ka see on kinni võetud,
kes esimese inimese vangistas:
täna on meie Lunastaja läbi murdnud
surma lukustatud väravad.
Tõesti, ta purustas põrgu väravad
ja kukutas saatana võimu.