LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Gloria Patri, qui creavit nos
Au olgu Isale, kes meid lõi
eelmine järgmine


Muusika autor Melchior Franck
Tõlge Toomas Siitan

Gloria Patri, qui creavit nos,
gloria Filio, qui redemit nos,
gloria Spiritui Sancto, qui sanctificavit nos,
gloria summae et individuae Trinitati,
cujus opera inseparabilia sunt,
cujus imperium sine fine manet.
Te decet laus, te decet hymnus,
tibi debetur omnis honor,
tibi benedictio et claritas,
tibi virtus et fortitudo
Deo nostro in saecula saeculorum, amen.
Au olgu Isale, kes meid lõi,
au Pojale, kes meid lunastas,
au Pühale Vaimule, kes meid pühitses,
au kõrgeimale ja jagamatule Kolmainule,
kelle teod on lahutamatud,
kelle valitsus kestab lõputa.
Sulle kuulub ülistus, sulle kiituslaul,
sulle kogu au,
õnnistus ja kirkus,
jõud ja vägi
meie Jumalale igavesti, aamen.