LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Angelus ad pastores ait
Ingel ütles karjastele
eelmine järgmine


Muusika autor Giovanni Gabrieli
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Angelus ad pastores ait:
Annuntio vobis gaudium magnum,
quia natus est vobis hodie
Salvator mundi.
Alleluia.

Gloria in excelsis deo.
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Alleluia.
Ingel ütles karjastele:
Ma kuulutan teile suurt rõõmu,
sest täna on teile sündinud
maailma lunastaja.”
Halleluuja.

Au olgu Jumalale kõrges
Ja rahu maa peal
Hea tahtega inimestele.
Halleluuja.