LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Vox domini
Jumala hääl
eelmine järgmine


Muusika autor Giovanni Gabrieli
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Vox Domini super aquas Jordanis;
Joannes est nomen ejus,
vox Domini in virtute poenitentiae
Joannes est nomen ejus Nazaraeus.
Nazaraeus vocabitur puer iste;
vinum et siceram non bibet;
et omne immundum non manducabit
ex utero matris suae:
magnus, magnus igitur Joannes
cujus magnitudinis etiam salvator
testimonium perhibet dicens
non surrexit inter natos mulierum Joanne Babtista
de cujus hodie nativitate laetentur caeli
et exsultet terra: alleluja.
Jumala hääl Jordani vete kohal,
Johannes on tema nimi,
Jumala hääl meeleparanduse vooruses,
Johannes Naatsaretlane on tema nimi,
Naatsaretlaseks hakatakse hüüdma seda poissi,
ta ei hakka jooma veini ega õlut
ega midagi ebapuhast sööma
oma ema üsast peale;
Suur, suur on Johannes,
kelle suurusest Päästjagi
andis tunnistust, öeldes:
ei tõuse naiste poegade seas ülemat Ristija Johannesest,
kelle sünni üle täna rõõmustavad taevad
ja hõiskab maa: Halleluuja.