LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Messe h-Moll
Missa h-moll
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV232

Kyrie
Chor
Kyrie eleison

Duett (Sopran I, II)
Christe eleison

Chor
Kyrie eleison.

Gloria
Chor
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

Sopran II
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te
Glorificamus te.

Chor
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.

Duett (Sopran I, Tenor)
Domine Fili unigenite
Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.

Chor
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem
nostram.

Arie (Alt)
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Arie (Bass)
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus,
Jesu Christe.

Chor
Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris. Amen.

Credo
Chor
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium
et invisibilium.

Duett (Sopran, Alt)
Et in unum Dominum
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum
ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de
lumine, Deum verum
de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem,
descendit de caelis

Chor
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
Et homo factus est.

Chor
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.

Chor
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est
cum gloria, iudicare
vivos et mortuos:
cuius regni non erit finis.

Arie (Bass)
Et in spiritum Sanctum
Dominum, et vivificantem:
qui ex Patre filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et
conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.

Chor
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Sanctus
Chor
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra
Gloria tua.

Chor
Hosanna in excelsis.

Arie (Tenor)
Benedictus qui venit
In nomine Domini.

Chor
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei
Arie (Alt)
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei. Qui tollis
peccata mundi:

Chor
Dona nobis pacem.
Kyrie
Koor
Issand halasta

Aaria (Sopran I, II)
Kristus halasta

Koor
Issand halasta.

Gloria
Koor
Au olgu Jumalale kõrges
ja rahu maa peal
hea tahtega inimestele.

Aaria (Sopran II)
Me kiidame Sind,
me ülistame Sind,
me kummardame Sind,
me austame Sind,

Koor
me täname Sind
Sinu suure au pärast,
Issand Jumal, taevane Kuningas,
kõigeväeline Jumal Isa,

Duett (Sopran I, Tenor)
Issand ainusündinud poeg,
Jeesus Kristus.
Issand Jumal, Jumala Tall,
Isa Poeg,

Koor
kes Sa maailma patud ära
kannad, halasta meie peale,
kes Sa maailma patud ära
kannad, võta kuulda meie
palveid,

Aaria (Alt)
Kes Sa istud Isa paremal käel,
halasta meie peale.

Aaria (Bass)
Sest ainult Sina oled Püha,
ainult Sina oled Issand,
ainult Sina oled Kõrgeim,
Jeesus Kristus,

Koor
koos Püha Vaimuga,
Jumala Isa kirkuses. Aamen.

Credo
Koor
Mina usun ainsasse Jumalasse,
Kõigeväelisse Isasse,
taeva ja maa,
kõige nähtava
ja nähtamatu Loojasse.

Aaria (Sopran, Alt)
Ja ainsasse Issandasse,
Jeesusesse Kristusesse,
Jumala ainusündinud Pojasse,
kes enne aegade algust
Isast on sündinud.
Jumal Jumalast, valgus
valgusest, tõeline Jumal
tõelisest Jumalast.
Sündinud, mitte loodud,
olemuselt üks oma Isaga,
kelle läbi kõik on loodud.
Meie, inimeste pärast
ja meie õndsuseks
on ta taevast tulnud,

Koor
Püha Vaimu läbi
Neitsist Maarjast
lihaks saanud
ja on saanud inimeseks.

Koor
Kes meie eest on risti löödud
Pontius Pilatuse ajal,
kannatanud ja maetud.

Koor
Kolmandal päeval surnuist üles
tõusnud, nagu ütlevad pühad kirjad
taevasse läinud,
Istub Isa paremal käel
ja tuleb taas
oma kirkuses, kohut mõistma
elavate ja surnute üle, ning
Tema riigil ei ole lõppu.

Aaria (Bass)
Mina usun Pühasse Vaimusse,
Issandasse, kes elu annab,
kes Isast ja Pojast lähtub,
keda koos Isa ja Pojaga
kummardatakse ja austatakse,
ning kes on kõnelnud
prohvetite suu läbi.
Mina usun ühtainsat, püha,
üleilmset ja apostellikku Kirikut,

Koor
tunnistan ühtainsat ristimist
pattude andeksandmist,
ootan surnute ülestõusmist
ja igavest elu tulevasel ajastul.
Aamen.

Sanctus
Koor
Püha, püha, püha
On Issand, taevavägede Jumal.
Taevas ja maa on täis
Sinu kirkust,

Koor
Hoosianna kõrges.

Aaria (Tenor)
Kiidetud olgu, kes tuleb
Issanda nimel,

Koor
Hoosianna kõrges.

Agnus Dei
Aaria (Alt)
Jumala Tall, kes Sa maailma
patud ära kannad,
halasta meie peale.
Jumala Tall, kes Sa maailma
patud ära kannad,
halasta meie peale.
Jumala Tall, kes Sa maailma
patud ära kannad

Koor
anna meile rahu.