LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

In the Flesh Thou Didst Fall Asleep
Sa uinusid lihalikult magama
eelmine järgmine


Muusika autor Baldassare Galuppi
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

In the flesh Thou didst fall asleep
as a mortal man, O King and Lord!
On the third day Thou didst arise,
raising Adam from corruption
and destroying death.
O Pasha of incorruption, the salvation of the world!

Exapostelarion of Pascha
Sa uinusid lihalikult magama
kui surnu, oh Kuningas ja Issand
ja tõusid üles kolmandal päeval,
äratasid Aadama hukatusest üles
ja hukkasid surma ära.
Sina oled igavese elu Paasatall ja maailma Lunastaja.

Paasa ekspostilari
Плотiю уснувъ яко мертвъ,
Царю и Господи,
тридневенъ воскреслъ еси,
Адама воздвигъ отъ тли,
и упразднивъ смерть.
Пасха нетленiя, мiра спасенiе.

Экзапостиларий Пасхи