LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Responsorien - Psalm 50
Miserere mei, Deus
Jumal, ole mulle armuline
eelmine järgmine


Muusika autor Carlo Gesualdo
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem miserationum tuarum,
dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea:
et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:
et peccatum meum contra me est semper.

Tibi soli peccavi,
et malum coram te feci:
ut justificeris in sermonibus tuis,
et vincas cum judicaris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum:
et in peccatis concepit me mater mea.

Ecce enim in veritatem dilexisti:
incerta et occulta sapientiae
tuae manifestasti mihi.
Asperges me hyssopo, et mundabor:
lavabis me,
et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis
gaudium et laetitiam:
et exsultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis:
et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus:
et spiritum rectum innova in visceribus meis.

Ne projicias me a facie tua:
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui:
et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas:
et impii ad te convertentur.
Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae:
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies:
et os meum annuntiabit laudem tuam.

Quoniam si volisses sacrificium, dedissem utique:
holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo contribulatus:
cor contrium, et humiliatum, Deus, non despicies.
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion:
ut aedificentur muri Jerusalem.
Tunc acceptabis sacrificium justitiae,
oblationes, et holocausta:
tunc imponent super altare tuum vitulos.
Jumal, ole mulle armuline
oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised
oma rohket halastust mööda!
Pese mind hästi mu süüteost
ja puhasta mind mu patust!
Sest ma tunnen oma üleastumisi
ja mu patt on alati mu ees.

Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud,
ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis,
et sa oleksid õiglane oma sõnades
ja selge oma kohtumõistmises.
Vaata, süüteos olen ma sündinud
ja patus on ema mu saanud.

Vaata, sul on hea meel tõest,
mis asub südame põhjas,
ja salajas annad sa mulle tarkust teada.
Puhasta mind patust iisopiga,
et ma saaksin puhtaks;
pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi!
Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu,
et ilutseksid mu luud-liikmed,
mis sina oled puruks löönud!
Peida oma pale mu pattude eest
ning kustuta kõik mu pahateod!
Loo mulle, Jumal, puhas süda,
ja uuenda mu sees kindel vaim!

Ära heida mind ära oma palge eest
ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu!
Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest,
ja heameelne Vaim toetagu mind!
Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid,
et patused sinu poole pöörduksid.
Kisu mind välja veresüüst, oh Jumal, mu pääste Jumal!
Siis mu keel laulab rõõmsasti sinu õiglusest.
Issand, ava mu huuled,
et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust!

Sest tapaohvrid ei meeldi sulle, muidu ma annaksin neid;
põletusohvrist ei ole sul head meelt.
Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim,
murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.
Tee head Siionile oma head meelt mööda,
ehita Jeruusalemma müürid!
Siis hakkavad sulle meeldima õiguse ohvrid,
põletusohvrid ja koguohvrid,
siis tuuakse härjavärsse su altarile!