LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Berliner Messe
eelmine järgmine

Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge August Annist

Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.

Gloria
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam
gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,

Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem
nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus,
Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris. Amen.

Erster Alleluiavers zum Weihnachtsfest
Alleluia.
Dominus dixit ad me:
Filius meus es tu.
Ego hodie genui te.
Alleluia.

Zweiter Alleluiavers zum Weihnachtsfest
Alleluia.
Dies sanctificatus illuxit nobis:
venite gentes, et adorate Dominum:
quia hodie descendit
lux magna super terram.
Alleluia.

Erster Alleluiavers zum Pfingstfest
Alleluia.
Emitte Spiritum tuum
Et creabuntur: et renovabis faciem terrae
Alleluia.

Zweiter Alleluiavers zum Pfingstfest
Alleluia.
Veni Sancte Spiritus
Reple tuorum corda fideluim:
Et tui amoris in eis ignem accende.
Alleluia.

Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus,
Et emitte caelitus
Lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum,
Veni, dator munerum,
Veni, lumen cordium.

Consolator optime,
Dulcis hospes anime,
Dulce refrigerium.

In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.

O lux beatissima,
Reple cordis intima
tuorum fidelium.

Sine tuo numine
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Lava, quod est sordidum,
Riga, quod est arium,
Sana, quod est saucium.

Flecte, quod est rigidum,
Fove, quod est frigidum,
Rege, quod est devium.

Da tuis fidelibus
In te confidentibus
Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gardium.
Amen. Alleluia.

Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium
et invisibilium.
Et in unum Dominum
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum
ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de
lumine, Deum verum
de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem,
descendit de caelis.

Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
Et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est
cum gloria, iudicare
vivos et mortuos:
cuius regni non erit finis.

Et in spiritum Sanctum
Dominum, et vivificantem:
qui ex Patre filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et
conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra
Gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
In nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei. Qui tollis
peccata mundi:
dona nobis pacem.
Kyrie
Issand halasta
Kristus halasta
Issand halasta.

Gloria
Au olgu Jumalale kõrges
ja rahu maa peal
hea tahtega inimestele.
Me kiidame Sind,
me ülistame Sind,
me kummardame Sind,
me austame Sind,
me täname Sind
Sinu suure
au pärast,
Issand Jumal, taevane Kuningas,
kõigeväeline Jumal Isa,
Issanda ainusündinud poeg,

Jeesus Kristus.
Issand Jumal, Jumala Tall,
Isa Poeg,
kes Sa maailma patud ära
kannad, halasta meie peale,
kes Sa maailma patud ära
kannad, võta kuulda meie
palveid,

kes Sa istud Isa paremal käel,
halasta meie peale.
Sest ainult Sina oled Püha,
ainult Sina oled Issand,
ainult Sina oled Kõrgeim,
Jeesus Kristus,
koos Püha Vaimuga,
Jumala Isa kirkuses. Aamen.

I Halleluuja versus Jõulupühadeks
Halleluuja.
Issand ütles mulle:
sina oled mu Poeg,
täna ma sünnitasin sinu.
Halleluuja.

II Halleluuja versus Jõulupühadeks
Halleluuja.
Püha päev paistab meile:
tulge rahvahõimud ja austage Issandat,
sest täna laskus
suur valgus üle maa.
Halleluuja.

I Halleluuja versus Nelipühiks
Halleluuja.
Saada oma vaim
ja loo uueks maailma pale.
Halleluuja.

II Halleluuja versus Nelipühiks
Halleluuja.
Tule, Püha Vaim,
Täida oma ustavate südamed
ja süüta neis oma armastuse tuli.
Halleluuja.

Veni Sancte Spiritus
Tule, Püha Vaim,
süüta oma sügavus,
kirkus meile särama.

Tule vaeseid aitama,
vaimuvalgust jagama,
valvama meid õpeta.

Oled parim lohutus,
õnnis hingekülastus
vaim meis üles ärata.

Mures oled leevendus,
kuumal päeval jahedus
silmist pisar kuivata.

Ustavate südamed,
hinge aimamatud teed
täida oma armuga.

Muidu kõik on mõttetu,
patune ja sisutu,
kui Sa meid ei juhata.

Puhtaks tee, mis rikutud,
jooda põuast piinatut,
hingehaavad paranda.

Meie kõrkust painuta,
kalkus üles sulata,
valest aita hoiduda.

Rohket heldust osuta,
usulootust sisenda
oma seitsme anniga.

Anna vooruslikkust Sa,
surmatunniks valmista,
lase õndsust pälvida.
Aamen. Halleluuja.

Credo
Mina usun ainsasse Jumalasse,
Kõigeväelisse Isasse,
taeva ja maa,
kõige nähtava
ja nähtamatu Loojasse.
Ja ainsasse Issandasse,
Jeesusesse Kristusesse,
Jumala ainusündinud Pojasse,
kes enne aegade algust
Isast on sündinud.
Jumal Jumalast, valgus
valgusest, tõeline Jumal
tõelisest Jumalast.
Sündinud, mitte loodud,
olemuselt üks oma Isaga,
kelle läbi kõik on loodud.
Meie, inimeste pärast
ja meie õndsuseks
on ta taevast tulnud,

Püha Vaimu läbi
Neitsist Maarjast
lihaks saanud
ja on saanud inimeseks.

Kes meie eest on risti löödud
Pontius Pilatuse ajal,
kannatanud ja maetud.
Kolmandal päeval surnuist üles tõusnud,
nagu ütlevad pühad kirjad
taevasse läinud,
Istub Isa paremal käel
ja tuleb taas
oma kirkuses, kohut mõistma
elavate ja surnute üle, ning
Tema riigil ei ole lõppu.

Mina usun Pühasse Vaimusse,
Issandasse, kes elu annab,
kes Isast ja Pojast lähtub,
keda koos Isa ja Pojaga
kummardatakse ja austatakse,
ning kes on kõnelnud
prohvetite suu läbi.
Mina usun ühtainsat, püha,
üleilmset ja apostellikku Kirikut,
tunnistan ühtainsat ristimist
pattude andeksandmist,
ootan surnute ülestõusmist
ja igavest elu tulevasel ajastul.
Aamen.

Sanctus
Püha, püha, püha
On Issand, taevavägede Jumal.
Taevas ja maa on täis
Sinu kirkust,
Hoosianna kõrges.
Kiidetud olgu, kes tuleb
Issanda nimel,
Hoosianna kõrges.

Agnus Dei
Jumala Tall, kes Sa maailma
patud ära kannad,
halasta meie peale.
Jumala Tall, kes Sa maailma
patud ära kannad,
halasta meie peale.
Jumala Tall, kes Sa maailma
patud ära kannad,
anna meile rahu.