LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Tribute to Caesar
eelmine järgmine

Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Then went the Pharisees, and took counsel
how they might entangle him in his talk.
And they sent out unto him their disciples
with the Herodians, saying:
Master, we know that thou art true,
and teachest the way of God in truth,
neither carest thou for any man:
for thou regardest not the person of men.
Tell us therefore, what thinkest thou?
Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
But Jesus perceived their wickedness, and said:
Why tempt ye me, ye hypocrites?
Shew me the tribute of money.
And they brought unto him a penny.
And he saith unto them:
Whose is this image and superscription?
They say unto him: Caesars.
Then saith he unto them:
Render therefore unto Caesar
the things which are Caesars,
and unto God the things are Gods.
When they heard these words,
they marvelled and left him, and went their way.
Siis variserid läksid ja võtsid nõuks
Jeesus ta sõnadest lõksu püüda.
Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid
koos heroodeslastega ütlema:
“Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne
ja õpetad Jumala teed tões
ja sa ei hooli kellestki,
sest sa ei vaata inimese isikule.
Ütle nüüd meile, mis sa arvad,
kas keisrile peab andma pearaha või ei?”
Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes:
Mis te mind kiusate, silmakirjatsejad?
Näidake mulle maksuraha!”
Nemad tõidki ta kätte teenari.
Ja ta küsis neilt:
Kelle pilt ja kiri sellel on?”
Nad ütlesid temale: “Keisri.”
Siis ta ütles neile:
Andke nüüd keisrile
keisri oma tagasi
ja Jumalale Jumala oma!”
Seda kuuldes
nad hämmastusid ja lahkusid, jättes ta sinnapaika.
Tekst: Matteuse 22, 15-22