LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Triodion
eelmine järgmine

Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Intoduction
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.

Ode I
O Jesus the Son of God, Have Mercy upon Us
We do homage to Thy pure image,
O God One, entreating forgiveness
of our transgressions, O Christ our God:
for of Thine own good
will Thou wast graciously pleased
to ascend the Cross in the flesh,
that Thou mightest deliver from bondage
to the enemy those whom Thou hadst fashioned.
For which cause we cry aloud unto Thee
with thanksgiving:
With joy hast Thou filled all things,
O our Saviour, in that Thou didst come to save the world.
O Jesus the Son of God, have mercy upon us.
O Jesus the Son of God, have mercy,
O Jesus the Son of God,
O Jesus,
O Jesus, the Sun of God,
O Jesus the Son of God, have mercy,
O Jesus the Son of God, have mercy upon us.

Ode II
O Most Holy Birth-giver of God, Save Us.
Unto the Birth-giver of God
let us sinners and humble ones now diligently have recourse;
and let us fall down in penitence exclaiming,
from the bottom of our souls:
O Sovereign Lady, help us, having compassion on us!
Show zeal, for we perish with the multitude of our sins;
turn not Thy servants away empty;
for we have Thee as our only hope.
O Most Holy Birth-giver of God, save us.

Ode III
O Holy Saint Nicolas, Pray unto God for Us.
A rule of faith and a model of meekness,
a teacher of abstinence hath the reality shewn thee unto thy flock;
therewithal hast thou acquired: by humility-greatness,
by poverty-riches; O Father hierarch Nicholas,
intercede before Christ the God that our souls may be saved.
O Holy Saint Nicholas, pray unto God for us.
O Holy Saint Nicholas, pray unto God for us.
O Holy Saint Nicholas,
O Holy Saint Nicholas,
pray unto God for us.
pray unto God for us.
O Holy Saint Nicholas, pray unto God for us.
Amen.

Coda
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now,
and ever and unto ages of ages.
Amen.
Introduction
Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.
Aamen

I
Oh Jeesus, Jumala Poeg, halasta meie peale
Meie kummardame Su kõigepuhtama kuju ette,
oh helde Kristus Jumal,
ja palume Su käest pattude andeksandmist.
Sest oma tahtmist mööda
võtsid Sa ihu poolest
risti peale minna,
et neid, keda Sa oled loonud,
vaenlase orjusest ära päästa.
Seepärast hüüame meie
tänulikult Su poole:
Sa oled kõiki rõõmuga täitnud,
oh meie Lunastaja, kes Sa mailma lunastama tulid.
Oh Jeesus, Jumala Poeg, halasta meie peale
Oh Jeesus, Jumala Poeg, halasta,
Oh Jeesus, Jumala Poeg,
Oh Jeesus,
Oh Jeesus, Jumala Poeg,
Oh Jeesus, Jumala Poeg, halasta,
Oh Jeesus, Jumala Poeg, halasta meie peale.

II
Oh Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.
Meie patused ja kõlvatumad,
abi otsides rutakem usinasti Jumalasünnitaja poole
ja langegem patukahetsuses Tema ette
ja hüüdkem oma hinge sügavusest:
Oh Valitseja, halasta ja aita meid,
sest peatselt hukkume oma paljudes pattudes!
Ära lükka meid ära,
sest Sina oled meie ainus lootus!
Oh Kõigepüham Jumalasünnitaja, päästa meid.

III
Oh Püha Nikolaos, palu Jumalat meie eest.
Su tõsised eluviisid näitasid Sind Su karjale usu märgiks,
alanduse eeskujuks, kasinuse õpetajaks.
Sellepärast said Sa oma alanduse eest suurust,
vaesuse eest rikkust, oh Püha Isa Nikolaos,
palu Kristust Jumalat, et meie hinged lunastatud saaksid.
Oh Püha Nikolaos, palu Jumalat meie eest.
Oh Püha Nikolaos, palu Jumalat meie eest.
Oh Püha Nikolaos,
Oh Püha Nikolaos,
palu Jumalat meie eest.
palu Jumalat meie eest.
Oh Püha Nikolaos, palu Jumalat meie eest.
Aamen.

Coda
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule nüüd,
ikka ja igavesti.
Aamen.