LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

In principio
Alguses
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

In principio erat Verbum,
et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.
Hoc erat in principio apud Deum.
Omnia per ipsum facta sunt,
et sine ipso factum est nihil, quod factum est;
in ipso vita erat, et vita erat lux hominum,
et lux in tenebris lucet,
et tenebrae eam non comprehenderunt.

Fuit homo missus a Deo,
cui nomen erat Ioannes;
hic venit in testimonium,
ut testimonium perhiberet de lumine,
ut omnes crederent per illum.
Non erat ille lux,
sed ut testimonium perhiberet de lumine.

Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem,
veniens in mundum.
In mundo erat, et mundus per ipsum factus est,
et mundus eum non cognovit.
In propria venit, et sui eum non receperunt.

Quotquot autem acceperunt eum,
dedit eis potestatem filios Dei fieri, his,
qui credunt in nomine eius,
qui non ex sanguinibus neque
ex voluntate carnis neque ex voluntate viri,
sed ex Deo nati sunt.

Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis;
et vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigeniti a Patre,
plenum gratiae et veritatis.
Alguses oli sõna
ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
Seesama oli alguses Jumala juures.
Kõik on tekkinud tema läbi
ja ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.
Ja valgus paistab pimeduses,
ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.

Oli Jumala läkitatud mees,
nimega Johannes,
see pidi tunnistust andma,
tunnistama valgusest,
et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma.
Tema ise ei olnud valgus,
vaid ta pidi tunnistama valgusest.

Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest,
oli maailma tulemas.
Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi,
ja maailm ei tundnud teda ära.
Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu.

Aga kõigile, kes tema vastu võtsid,
andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile,
kes usuvad tema nimesse,
kes ei ole sündinud verest,
ei liha tahtest, ei mehe tahtest,
vaid Jumalast.

Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel,
ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust,
täis armu ja tõde.

Tekst: Joh 1, 1-14