LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

L'abbé Agathon
l abbe agathon
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

L'abbé Agathon, se rendant un jour dans la ville
pour vendre de menus objets,
trouva le long de la route un lépreux
qui lui demanda: «Où vas-tu
L'abbé Agathon lui dit:
«A la ville vendre des objets
Le lépreux lui dit: «Par charité, porte-moi là-bas
L'ayant pris,
le vieillard le porta à la ville.
L'autre lui dit alors:
«Dépose-moi à l'endroit
où tu vends tes objets
Et l'abbé Agathon fit ainsi.
Quand il eut vendu un objet,
le lépreux lui demanda:
«Combien l'as-tu vendu
«Tant.» «Achète-moi un gâteau
Il l'acheta.
Quand il eut vendu un autre objet,
l'autre lui dit:
«Et celui-ci, combien l'as-tu vendu
«Tant.» «Achète-moi telle chose
Le vieillard l'acheta encore.
Quand il eut vendu tous ses objets
et qu'il voulut partir,
le lépreux lui dit:
«Tu t'en vas
«Oui.» «Je t'en prie,
par charité, reporte-moi à l'endroit
où tu m'as trouvé.»
Labbé Agathon prit le lépreux et le reporta
à cet endroit.
Celui-ci lui dit alors:
«Béni es-tu, Agathon,
par le Seigneur du ciel et de la terre
Agathon leva les yeux
mais il ne vit plus personne,
car le lépreux était un ange du Seigneur
venu le mettre à lpreuve.
Ühel päeval oli isa Agathonil asja linna,
et mõningaid asju müüa.
Tee ääres kohtas ta üht pidalitõbist,
kes temalt küsis: "Kuhu sa lähed?"
Isa Agathon vastas:
"Linna, et asju müüa."
Leeprahaige ütles: "Palun võta mind kaasa."
Agathon tõstis ta endale kukile
ja kandis linna.
Nüüd ütles haige:
"Pane mind seal maha,
kus oma asju müüd."
Ja isa Agathon tegi seda.
Kui ta natuke oli müünud,
küsis pidalitõbine:
"Kui palju sa oled saanud?"
"Natuke." "Osta mulle pala leiba."
Agathon ostis.
Kui ta järgmise asja oli müünud,
küsis pidalitõbine:
"Kui palju sa said?"
"Natuke." "Osta mulle veel pala leiba."
Agathon ostis talle veel leiba.
Kui kõik asjad olid müüdud
ja ta minema tahtis hakata,
ütles pidalitõbine:
"Kas hakkad juba minema?"
"Jah." "Palun sind alandlikult,
vii mind jälle tagasi sinna,
kust mu leidsid."
Agathon võttis haige selga
ja kandis ta samasse paika tagasi.
Nüüd ütles leeprahaige talle:
"Ole sa õnnistatud, Agathon,
taevase ja maise Jumala nimel."
Agathon tõstis oma silmad,
aga seal polnud enam kedagi,
sest pidalitõbine oli olnud Issanda ingel,
kes oli teda tulnud proovile panema.
The abbot Agathon, surrendering one day
in the city to sell objects,
came across on the road a leper
who asked him: «Where are you going?»
The abbot Agathon told him:
«To the city to sell objects.»
The leper says: «By charity, carry me there.»
Having lifted him,
the old man carried him to the city.
The other then tells him:
«Put me down in the place
where you sell your objects.»
And the abbot Agathon did.
When he had sold an object,
the leper asked him:
«How much did you make?»
«So much.» «Buy me a cake.»
And the abbot did so.
When he had sold another object,
the leper asks:
«And this one, how much did you make?»
«So much.» «Buy me such a thing.»
The old man did again buy it.
When he had sold all his objects
and he wanted to leave,
the leper asked him:
«Are you leaving?»
«Yes.» «I do pray of you, by charity,
to take me back to the place
where you found me.»
The abbot Agathon took the leper
to this place
and the leper said:
«Blessed are you, Agathon,
by the Lord of the sky and the earth.»
Agathon raised eyes
but he doesn't live anybody anymore,
because the leper was an angel of the Lord
come to put him to the test.