LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Litany
eelmine järgmine

Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Litany
Prayers of St. John Chrysostom
for each hour of the day and night

O Lord, of Thy heavenly bounties deprive
me not.

O Lord, deliver me from the eternal torments.

O Lord, forgive me if I have sinned in my
mind or my thought, weather in word or in deed.

O Lord, free me from all ignorance and
forgetfulness, from despondency and stony
insensibility.

O Lord, deliver me from every temptation.

O Lord, enlighten my heart which evil desires
have darkened.

O Lord, as a man have I sinned, have Thou
mercy on me, as the God full of compassion,
seeing the feebleness of my soul.

O Lord, send down Thy grace to help me,
that I may glorify Thy name.

O Lord Jesus Christ, write me down in the
book of life and grant unto me a good end.

O Lord my God, even if I had not done
anything good before Thee, do Thou help
me, in Thy grace, to make a good beginning.

O Lord, sprinkle into my heart the dew of Thy grace.

O Lord of heaven and earth, remember me,
Thy sinful servant, full of shame and impurity,
in Thy kingdom. Amen.

O Lord, receive me in my penitence.

O Lord, forsake me not.

O Lord, lead me not into misfortune.

O Lord, quicken in me a good thought.

O Lord, give me tears and
remembrance of death, and contrition.

O Lord, make me solicitous of confessing my
sins.

O Lord, give me humility, chastity and
obedience.

O Lord, give me patience, magnanimity and
meekness.

O Lord, impant in me the root of all good
Thy fear in my heart.

O Lord, vouchsafe that I may love Thee from
all my soul and mind and in everything do
Thy will.

O Lord, shelter me from certain men, from
demons and passions, and from any other
unbecoming thing.

O Lord, Thou knowest that Thou dost as Thou
willest, let then Thy will be done in me, sinner,
for blessed art Thou unto the ages. Amen.
Litany
Püha Johannese Chrysostomuse palved
igaks päevaks- ja õhtutunniks

Oo, Issand, ära jäta mind oma taevastest
andidest.

Oo, Issand, päästa mind igavestest piinadest.

Oo, Issand, andesta mulle, kui ma olen
eksinud kas sõna, mõtte või teoga.

Oo, Issand, vabasta mind nii teadmatusest,
unustusest kui ka rõhutusest ja tundetust
tuimusest.

Oo, Issand, päästa mind kõikidest kiusatustest.

Oo, Issand, valgusta minu südant, mida on
tumestanud kurjuse himud.

Oo, Issand, inimesena olen ma eksinud,
halasta minu peale Jumalana, sest Sina
tunned mulle kaasa ja näed, et minu hing on nõrk.

Oo, Issand, saada mulle abiks oma armu, et
võiksin kiita Sinu nime.

Oo, Jeesus Kristus, mu Issand, kirjuta mind
eluraamatusse ja anna mu maisele elule hea lõpp.

Oo, Issand, mu Jumal, kui ma ka midagi
head Sinu ees ei ole teinud, aita mul ometigi
oma armust leida heade tegude algust.

Oo, Issand, niisuta mu südant oma armu kastega.

Oo, taeva ja maa Issand, mäleta mind, Sinu
eksinud teenrit, häbiväärset ja saamatut, oma
kuningriigis. Aamen.

Oo, Issand, võta vastu minu patukahetsus.

Oo, Issand, ära jäta mind maha.

Oo, Issand, ära saada mind hukatusse.

Oo, Issand, ärata minus puhas meel.

Oo, Issand, anna mulle pisaraid ja ära lase
mul unustada surma ja muret oma eksimuste pärast.

Oo, Issand, anna mulle soov oma eksimusi
tunnistada.

Oo, Issand, anna mulle alandlikkust, kasinust
ja kuulekust.

Oo, Issand, anna mulle kannatlikkust,
suuremeelsust ja tasadust.

Oo, Issand, istuta minusse kõige hea alge ja
Sinu kartus minu südamesse.

Oo, Issand, luba mulle, et ma võiksin Sind
kogu hingest ja südamest armastada ja täita
kõiges Sinu tahet.

Oo, Issand, kaitse mind halbade inimeste,
pahade vaimude ja kirgede eest ning kõikide
sündimatute asjade eest.

Oo, Issand, Sina tead, mida teed, sündigu
siis Sinu tahtmine ka minus, patuses, sest Sa
oled õnnistatud igavest. Aamen.