LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Littlemore Tractus
eelmine järgmine

Muusika autor Arvo Pärt
Sõnade autor John Henry Newman
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

May He support us all the day long,
till the shades leghten,
and the evening comes,
and the busy world is hushed,
and the fever of life is over,
and our work is done!
Then in his mercy may He
give us a safe lodging,
and a holy rest, and peace at the last.
Olgu Tema meile toeks terve päeva pikkuses,
kuni varjud pikenevad
ja õhtu saabub,
ja argipäev saab summutatud,
ja elu palavikulisus saab mööda,
ja meie töö on valmis saanud!
Siis andku Tema oma halastuses
meile turvaline ulualune
ja pühitsetud puhkus, ja viimaks ometi rahu.