LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Magnificat
eelmine järgmine
Dedicated to Christian Grube and Staats- und Domchor Berlin
Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo,
quia respexit humilitatem ancillae suae,
ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est:
et sanctum nomen eius,
et misericordia eius a progenie
in progenies timentibus eum.

Fecit potentiamin brachio suo,
dispersit superbos
mente cordis sui,
deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles,
esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel, puerum suum,
recordatus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.

Magnificat anima mea Dominum
Mu hing ülistab Issandat
ja mu vaim hõiskab Jumala,
minu päästja pärast,
sest Ta on vaadanud oma ümmardaja madaluse peale.
Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad
mind õndsaks kõik sugupõlved.

Sest mulle on suuri asju teinud Vägev,
ja püha on Tema nimi
ja Tema halastus kestab põlvest põlveni
neile, kes Teda kardavad.

Ta on näidanud oma käsivarre kangust,
ta on pillutanud laiali need,
kes on ülbed oma südame meelelt.
Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt
ja ülendanud alandlikke,
näljaseid on Ta täitnud heade andidega,
ent rikkad saatnud minema tühjalt.

Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli,
pidades meeles oma halastust,
nõnda, nagu Ta on rääkinud meie vanemate vastu,
Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.