LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

The Woman with the Alabaster Box
eelmine järgmine

Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Now when Jesus was in Bethany,
in the house of Simon the leper,
there came unto him a woman
having an alabaster box
of very precious ointment
and poured it on his head,
as he sat at meat.
But when his disciples saw it,
they had indignation, saying,
to what purpose is this waste?
For this ointment might have been sold
for much, and given to the poor.
When Jesus understood it,
he said unto them:
Why trouble ye the woman?
For she hath wrought a good work upon me,
for ye have the poor always with you;
but me ye have not always.
For in that she hath poured this ointment
on my body, she did it for my burial.
Verily I say unto you,
wheresoever this gospel world,
there shall be preached in the whole world,
there shall also this,
that this woman hath done,
be told for a memorial of her.
Aga kui Jeesus oli Betaanias
pidalitõbise Siimona majas,
astus ta juurde naine,
kellel oli alabasternõu
ülihinnalise salviga,
ning valas salvi
lauas istuva Jeesuse pea peale.
Jüngrite meel läks aga pahaseks
seda nähes ja nad ütlesid:
Milleks küll see raiskamine?
Selle oleks ju võinud müüa
suure raha eest
ja raha anda vaestele.”
Aga Jeesus ütles
seda märgates neile:
Miks te tülitate seda naist?
Ta on teinud mulle kauni teo.
Vaeseid on teie juures ju alati,
mind aga ei ole teil alati.
Sest seda salvi minu ihu peale kallates
tegi tema seda minu matuseks.
Tõesti, ma ütlen teile,
kus iganes kogu maailmas
kuulutatakse evangeeliumi,
kõneldakse ka tema mälestuseks
sellest, mis ta on teinud.”
Tekst: St. Matthew 26, 6-13