LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Peace upon you, Jerusalem
Rahu sinule, Jeruusalemm!
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

I rejoiced, that they said to me,
Let us go to the house of Yahweh.”

At last our feet are standing
at your gates, Jerusalem!

Jesrusalem, built as a city,
in one united whole,

there the tribes go up,
the tribes of Yahweh,
a sign for Israel to give thanks
to the name of Yahweh.

For there are set the thrones of judgement,
the thrones of the house of David.

Pray for the peace of Jerusalem,
prosperity for your homes!

Peace within your walls,
prosperity in your palaces!

For love of my brothers and my friends
I will say, “Peace upon you!”

For love of the house of Yahweh our God
I will pray for your well-being.
Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi:
Lähme Issanda kotta!”

Meie jalad seisid su väravais,
Jeruusalemm.

Jeruusalemm, kes oled ehitatud
nagu hästi kokkuliidetud linn,

kuhu läksid üles suguharud,
issanda suguharud
tunnistuseks Iisraelile
tänama Issanda nime.

Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks,
aujärjed Taaveti kojale.

Paluge rahu Jeruusalemmale!
Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad!

Rahu olgu müüride vahel,
Hea käekäik su kuninglikes kodades!

Oma vendade ja oma sõprade pärast
tahan ma nüüd öelda: “Rahu sinule!”

Issanda, meie Jumala koja pärast
tahan ma otsida sulle head.
Tekst: Psalm 122