LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Statuit ei Dominus
Issand on kinnitanud talle
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Statuit ei Dominus
testamentum pacis,
et principem fecit eum:
Ut sit illi sacerdotii dignitas
in aeternum.
Alleluia.
Issand on kinnitanud talle
rahulepingu
ja teinud ta valitsejaks:
Et ta oleks väärt olema
Tema Poja preester igavesti.
Alleluuja.