LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Te Deum
eelmine järgmine

Muusika autor Arvo Pärt

Te Deum laudamus,
te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem
omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli,
tibi Caeli et universae Potestates:
Tibi Cherubim et Seraphim
incessabili voce proclamant:
Sanctus: Sanctus: Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
majestatis gloriae tuae.

Te gloriosus
Apostolorum chorus:
Te Prophetarum
laudabilis numerus:
Te Martyrum candidatus
laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia:
Patrem immensae majestatis:
Venerandum tuum verum
et unicum Filium:
Sanctum quoque
Paraclitum Spiritum.

Tu Rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus
hominem, non horruisti
Virginis uterum.

Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus
regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris.
Judex crederis esse venturus.

Te ergo qaesumus,
tuis famulis subveni, quos
pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis
in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum,
Domine, et benedic
haereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos
usque in aeternum.
Per singulos dies,
benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum
in saeculum, et in saeculum saeculi.
Dignare Domine die isto
sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine,
miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine
super nos, quemadmodum
speravimus in te.
In te Domine speravi:
non confundar in aeternum.
Amen. Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Sind, Jumal, kiidame,
Sind, Issand, tunnistame.
Sind, Igavest Isa
austab kogu maa.
Sulle kõik inglid,
kõik taevad ja kõik võimud,
Sulle keerubid ja seeravid
hüüavad lakkamata:
Püha, Püha, Püha
on Issand, vägede Jumal.
Taevas ja maa on täis
Sinu majesteedi hiilgust.

Sind kiidab aurikas
apostlite koor
ja kiiduväärne
prohvetite hulk.
Sind kiidab hiilgav
märtrite vägi.
Sind tunnistab Püha Kirik
terves maailmas
mõõtmatult auväärseks Isaks.
Austades samuti Sinu tõelist
ja ainsat Poega,
ning Püha Vaimu,
meie lohutajat.

Sina, Aukuningas Kristus,
Sina oled Isa igavene Poeg,
Sa oled enda peale võtnud
inimese vabastamise,
Sa ei kohkunud tagasi Neitsi rüpest.

Sina, kes Sa võitsid
surma astla,
avasid uskujatele taevariigi.
Sa istud Isa hiilguses
Tema paremal käel.
Sind usume kohtumõistjana tulevat.

Seepärast palume Sind:
aita oma sulaseid,
kelle Sa lunastasid oma kalli verega.
Lase meid koos pühakutega
Olla Igaveses Aus.

Päästa oma rahvas,
Issand,ja õnnista
oma pärandust.
Valitse ja hoia
neid igavesti.
Päevast päeva
me ülistame Sind
ja kiidame Su nime
aegade lõpuni.
Issand, hoia meid armulikult
patust sel päeval.
Halasta meie peale, Issand.
Halasta meie peale.
Tulgu Sinu halastus, Issand,
meie peale,
nii nagu lootsime Sinule.
Issand, Sinu peale ma lootsin,
ära jäta mind häbisse igavesti.
Aamen. Püha, Püha, Püha.