LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

O Jesu Christ, meins Lebens Licht
O Jeesus Kristus, mu elu valgus
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Sõnade autor Martin Behm
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV118

O Jesu Christ, meins lebens Licht,
mein Hort, mein Trost, mein Zuversicht!
Auf Erden bin ich nur ein Gast,
und drückt mich sehr der Sünden last.
O Jeesus Kristus, mu elu valgus,
mu pelgupaik, mu trööst, mu kindlus.
Olen kõigest külaline maa peal
ja vaevab mind mu patukoorem.