LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Nicht wandle, mein Licht
Mu valgus, sa ära kõnni
eelmine järgmine


Muusika autor Johannes Brahms
Sõnade autor Georg Friedrich Daumer
Tõlge Eda Jaanson
Teose kataloogi- või oopusenumber: op52. Nr17
Tervikteosest Liebeslieder

Nicht wandle, mein Licht, dort außen
im Flurbereich!
Die Fübe würden dir, die zarten,
zu nab, zu weich.
All überströmt sind dort die Wege,
die Stege dir;
so überreichlich tränte dorten
das Auge mir.
Mu valgus, sa ära kõnni
neil kaugeil luhtadel!
Seal saavad su õrnad jalad
liig niiskeks, liig kasteseks.
Seal tulvavett täis on kõik teed
ja rajad niisamuti
seal vooland mu silmaveed
on ülimalt ohtrasti.