LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Erfreute Zeit im neuen Bunde
Oh uue korra rõõmus aeg
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV83

1. Arie
Erfreute Zeit im neuen Bunde,
da unser Glaube Jesus hält.
Wie freudig wird zur letzten Stunde
die Ruhestatt, das Grab bestellt.

2. Intonation und Rezitativ
Herr, nun lässet du deinen Diener
in Friede fahren, wie du gesaget hast.

Was uns als Menschen schrecklich
scheint,
ist uns ein Eingang zu dem Leben.
Er ist der Tod
ein Ende dieser Zeit und Not,
ein Pfand, so uns der Herr gegeben
zum Zeichen, daß er´s herzlich meint
und uns will nach vollbrachtem Ringen
zum Friede bringen.
Und weil der Heiland nun
der Augen Trost, des Herzens Labsal ist,
was Wunder, daß ein Herz des Todes
Furcht vergißt!
Es kann erfreut den Ausspruch tun:
Denn meine Augen haben deinen
Heiland gesehn, welchen du
bereitet hast für allen Völkern.

3. Arie
Eile, Herz, voll Freudigkeit
vor den Gnadenstuhl zu treten!
Du sollst deinen Trost empfangen
und Barmherzigkeit erlangen,
ja, bei kummervoller Zeit,
Stark am Geiste, kräftig beten.

4. Rezitativ
Ja, merkt dein Glaube noch viel
Finsternis,
dein Heiland kann der Zweifel
Schatten trennen;
Ja, wenn des Grabes Nacht
die letzte Stunde schrecklich macht,
so wirst du doch gewiß
sein helles Licht im Tode selbst erkennen.

5. Chor
Er ist das Heil und selig Licht
für die Heiden,
zu erleuchten, die dich kennen nicht,
und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
der Preis, Ehr, Freud und Wonne.
1. Aldi aaria
Oh uue korra rõõmus aeg,
mil Jeesust hoiab meie usk.
Kui õndsaks saab kord viimsel tunnil,
me rahupaik, haud oodatud.

2. Intonatsioon ja bassi retsitatiiv
Issand, nüüd lased sa oma sulase
rahus lahkuda oma ütlust mööda.

Mis inimestena on meile hirmus,
on meile sissepääsuks ellu.
Surm on see,
siinpoolse hädaaja lõpp,
pant, mille Issand meile andis
märgiks, et ta tõesti tahab
siis peale lõpetatud võitlust
meid viia rahusse.
Ja et Lunastaja on
silmade trööst ja südame kosutus,
mis ime siis, et süda surmahirmu
unustab!
Võib kuulutada rõõmsalt:
Sest mu silmad on näinud sinu
Lunastajat,
kelle sa oled valmistanud kõigi
rahvaste jaoks.

3. Tenori aaria
Rutta, süda, tulvil rõõmu
halastusetrooni ette!
Pead vastu võtma lohutuse
ja halastuse kätte saama
ning kibedatel päevadel,
tugev vaimus, palvetama.

4. Aldi retsitatiiv
Näeb sinu usk veel palju
pimedust,
su Päästja ära ajada võib kahtluse
varjud;
kui hauaöö
su viimsed tunnid hirmsaks teeb,
siis surmas ometi
ta erga valguse sa ära tunned.

5. Koor
Tema on lunastus ja õnnistav valgus
paganaile,
et valgustada neid, kes sind ei tunne
ja juhtida.
Tema on sinu rahva Iisraeli
hiilgus, au, rõõm ja õndsus.