LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Jauchzet dem Herrn, alle Welt
Rõkake Issandale, kogu maailm
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV160

1. Jauchzet dem Herrn, alle Welt

Jauchzet dem Herrn, alle Welt,
dienet dem Herrn mit Freuden!
Kommet vor sein Angesicht mit
Frohlokken,
Alleluja.

(Ps. 100, 1-2)

2. ChoralSei Lob and Preis mit Ehren

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist,
der woll in uns vermehren,
was er aus Gnaden uns verheißt,
daß wir ihm fest vertrauen,
gänzlich verlassn auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen,
daß unsr Herz, Mut und Sinn
ihm tröstlich solln anhangen,
drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werdns erlangen,
glaubn wir aus Herzensgrund.

3. Schluß-ChorAmen. Lob und Ehre und Weisheit

Amen. Lob und Ehre und Weisheit
und Dank und Preis und Kraft und Stärke
sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

(Offenb.7, 12)
1. Rõkake Issandale, kogu maailm

Rõkake Issandale, kogu maailm,
teenige Issandat rõõmuga.
Tulge ta palge ette
hõiskamisega!
Halleluuja!

(Ps. 100, 1-2)

2. Koraal "Kiitus ja au olgu Isale"

Kiitus ja au olgu
Isale, Pojale ja Pühale Vaimule,
kes rohkendab meis
mida ta meile halastusest tõotas,
et me teda kindlalt usaldaksime,
kõigest südamest tema peale
loodaksime ja toetuksime,
et meie meel ja mõte
oleksid lohutuses temaga,
seepärast laulame:
Tõesti, me jõuame selleni
südamest uskudes.

3. LõpukoorAamen. Kiitus ja au ja tarkus"

Aamen. Kiitus ja au ja tarkus ja
tänu ja kirkus ja vägi ja võimus
olgu meie Jumalale igavesest ajast igavesti.
Aamen.

(Ilm. 7, 12)