LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Wie schön leuchtet der Morgenstern
Kui kaunilt särab koidutäht
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV1

1. Chor
Wie schön leuchtet der Morgenstern
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn,
die süße Wurzel Jesse!
Du Sohn Davids aus Jacobs Stamm,
mein König und mein Bäutigam,
hast mir mein Herz besessen,
lieblich,
freundlich,
schön und herrlich, groß und ehrlich,
Reich von Gaben,
hoch und sehr prächtig erhaben.

2. Rezitativ
Du wahrer Gottes und Marien Sohn,
du König derer Auserwählten,
wie süß ist uns dies Lebeswort,
nach dem die ersten Väter schon
so Jahr´ als Tage zählten,
das Gabriel mit Freuden dort
in Betlehem verheißen!
O Süßigkeit, o Himmelsbrot,
das weder Grab, Gefahr, noch Tod
aus unsern Herzen reißen.

3. Arie
Erfüllet, ihr himmlischen göttlichen
Flammen,
die nach euch verlangende gläubige
Brust!
Die Seelen empfinden die
kräftigsten Triebe
der brünstigsten Liebe
und schmecken auf Erden die
himmlische Lust.

4.Rezitativ
Ein irdischer Glanz, ein leiblich Licht
rührt meine Seele nicht;
ein Freudenschein ist mir von Gott entstanden,
denn ein vollkommes Gut,
des Heilands Leib und Blut,
ist zur Erquickung da.
So muß uns ja
der überreiche Segen,
der uns von Ewigkeit bestimmt
und unser Glaube zu sich nimmt,
zum Dank und Preis bewegen.

5. Arie
Unsrer Mund von Ton der Seiten
sollen dir
für und für
Dank und Opfer zubereiten.
Herz und Sinnen sind erhoben,
Lebenslang
mit Gesang,
großer König, dich zu loben.

6. Chor
Wie bin ich doch so herzlich froh,
daß mein Schatz ist A und O,
der Anfangund und das Ende;
er wird mich doch zu seinem Preis
aufnehmen in das Paradeis,
des klopf ich in die Hände.
Amen!
Amen!
Komm, du schöne Freudenkrone,
bleib nicht lange,
deiner wart ich mit Verlangen.
1. Koor
Kui kaunilt särab koidutäht
Issanda armus ja tões,
sa armas Iisai võsu!
Taavetipoeg Jaakobi soost,
mu Kuningas ja minu Peig,
sa vallanud mu südame,
armas,
lahke,
kaunis, tore, suur, auline,
tulvil andeid,
kõige hiilgavam ja suursugusem.

2. Tenori retsitatiiv
Sa tõesti Jumala ja Maarja poeg,
sa valitute kuningas,
kui armas on see kuulutus,
kustpeale juba esiisad
nii päevi kui ka aastaid arvasid,
ja mis Gaabriel rõõmuga
meil andis Petlemmas!
Oh arm, oh taevaleib,
ei haud, ei hirm, ei surm
sind võta meie südameist.

3. Soprani aaria
Te taevased, jumalikud
leegid,
täitke teid igatsev usaldav
hing!
Hinged siin tunnevad
innuka armu
vägevat tungi
ja maapeal nad maitsevad taevasi
rõõme.

4. Bassi retsitatiiv
Maine hiilgus ja ilmlik valgus
ei puuduta mu hinge;
Jumalast on minu rõõmusära
sest täiuslikem vara,
Lunastaja ihu ja veri
on kosutuseks siin.
Ja ärgitagu meid
see ülevoolav õnnistus,
mis igavikust meile määratud
ja võtab enda juurde meie usu,
siis tänule ja kiitusele.

5. Tenori aaria
Meie hääl ja keeltekõla
sinule
alati
tänuohvriks olgu,
Hing ja meeled ülendatud,
eluaeg
lauluga
kiitmaks võimsat kuningat.

6. Koor
Kuis olen rõõmus südamest,
mu kallim, ta on A ja O,
on algus ja ka lõpp;
Mind paradiisi hiilgusse
ta enda juurde võtab kord,
seepärast hõiskan nüüd,
Aamen!
Aamen!
Tule kaunis rõõmukroon,
ära viibi,
igatsedes ootan sind.