LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

O sing unto the Lord a new song
Laulge Issandale uus laul
eelmine järgmine


Muusika autor Henry Purcell
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

O sing unto the Lord a new song.
Sing unto the Lord,
all the whole earth.
Sing unto the Lord,
and praise his name
be telling of his salvation
from day to day.
Declare his honour unto the heathen
and his wonders unto all people.
Glory and worship are before him,
pow'r and honour are in his sanctuary.
The Lord is great
and cannot worthily be praised.
He is more to be feared than all,
than all gods.
As for all the gods,
the gods of heathen,
they are but idols,
but it is the Lord that made the heav'ns.
O worship the Lord
in the beauty of holiness.
Let the whole earth stand
in awe of him.
Tell it out among the heathen
that the Lord is King
who hath made the round world
so fast that it cannot be moved.
And how that he shall judge
the people righteously.
Laulge Issandale uus laul,
laulge Issandale,
kõik maailm!
Laulge Issandale,
kiitke tema nime,
kuulutage päevast päeva
tema päästet!
Jutustage paganate seas tema au,
tema imeasju kõigi rahvaste seas!


Sest Issand on suur
ja väga kiidetav
ja tema on kardetavam
kui kõik muud jumalad.
Sest teiste rahvaste jumalad
on ebajumalad,
aga Issand
on teinud taeva.
Kummardage Issandat
pühas ehtes.
Kõik maailm värisegu
ta palge ees.
Öelge paganate seas:
Issand on kuningas!
Siis maailm jääb kindlaks,
ei see kõigu.
Tema mõistab rahvastele
õiglast kohut.
Tekst: Psalm 96