LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Jehova, quam multi sunt hostes
eelmine järgmine

Muusika autor Henry Purcell
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Jehova, quam multi sunt hostes mei!
Quam multi insurgunt contra me.
Quam multi dicunt de anima mea:
"Non est ulla salus isti in Deo plane."
At tu, Jehova, clypeus es circa me,
gloria mea, et extollens caput meum.
Voce mea ad Jehovam clamanti,
respondit mihi e monte
sanctitatis suae maxime.
Ego cubui et dormivi;
ego expergefeci me,
quia Jehova sustentat me.
Non timebo a myriadibus populi,
quas circum disposuerint metatores
contra me.
Surge, Jehova, fac salvum me Deus mi;
qui percussisti omnes inimicos
meos maxilliam,
dentes improborum confregisti.
Jehova est salus.
Super populum tuum
sit benedictio tua maxime!
Issand, kui palju on mul vaenlasi,
palju on neid, kes tõusevad mu vastu.
Paljud ütlevad mu hingele:
"Ei ole tema päästet Jumalas!"
Aga sina, Issand, oled kilbiks mu ees,
minu au, sa tõstad mu pea üles.
Oma häälega ma hüüan Issanda poole
ja ta vaatab minule
oma pühalt mäelt.
Ma heitsin maha ja uinusin;
ma ärkasin unest,
sest Issand toetab mind.
Ei ma karda rahva musttuhandeid,
kes igalt poolt
on endid seadnud minu vastu.
Tõuse, Issand, päästa mind, mu Jumal!
Sest kõiki mu vaenlasi
oled sa löönud vastu lõugu,
sa oled murdnud õelate hambad.
Issanda käes on pääste.
Su rahvale tulgu
sinu õnnistus!
Tekst: Psalm 3