LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Blow up the trumpet
Puhuge sarve
eelmine järgmine


Muusika autor Henry Purcell
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Blow up the trumpet in Sion,
sanctify a fast,
call a solemn assembly.
Gather the people,
and sanctify the congregation;
gather the children
and those that suck the breasts.
Let the bridegroom go forth
of his chamber,
and the bride out of her closet.
Let the priests, the ministers
of the Lord,
weep between the porch and the altar,
and let them say:
"Spare thy people, O Lord,
and give not thine heritage
to reproach,
that the heathen should rule over them.
Wherefore should they say
among the people:
"Where is their God?""
Puhuge sarve Siionis,
pühitsege paastupüha,
kutsuge kokku pühalik koosolek!
Koguge rahvas,
pühitsege kogudust,
tooge kokku vanemad,
koguge lapsed ja imikud,
peigmees tulgu välja
oma toast
ja pruut oma kambrist!
Eeskoja ja altari vahel
nutku preestrid,
Issanda teenrid,
ja öelgu:
"Säästa, Issand, oma rahvast,
ja ära anna oma pärisosa
teotuseks,
paganaile pilgata!
Miks peaks siis rahvaste seas
öeldama:
"Kus on nüüd nende Jumal?""
Tekst: Joel 2: 15-17