LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’
Au, kiitus olgu igavest’
eelmine järgmine


Muusika autor Michael Praetorius
Sõnade autor Nikolaus Decius
Tõlge Johannes Hornung

Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
Und Dank für seine Gnade,
Darum daß nun und nimmermehr
Uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat,
Nun ist groß' Fried' ohn' Unterlaß,
All' Fehd' hat nun ein Ende.

Wir loben, preis'n, anbeten dich
Für deine Ehr'; wir danken,
Daß du, Gott Vater ewiglich
Regierst ohn' alles Wanken.
Ganz ungemeß'n ist deine Macht,
Fort g'schieht, was dein Will' hat bedacht;
Wohl uns des feinen Herren!

O Heil'ger Geist, du höchstes Gut,
Du allerheilsamst' Tröster,
Vor's Teufels G'walt fortan behüt',
Die Jesus Christ erlöset
Durch große Mart'r und bittern Tod,
Abwend all unsern Jamm'r und Not!
Darauf wir uns verlaßen.
Au, kiitus olgu igavest
Kolmainu Jumalale,
et tema suurest heldusest
meid avitanud jälle.
Meist hea meel on Jumalal,
suur rahupõlv on taeva all,
kõik vaen on otsa saanud.

Sind, Isa, meie kiidame
ja palume Sult abi,
kes ülal pead nii targasti
kõik oma sõna läbi;
Su vägi on ju otsata,
mis tahad, see peab sündima,
Sa oled kaunis Issand.

Oh Püha Vaim, Sa abimees,
Sa rõõmustaja taevast,
meid hoia kurja vaimu eest!
Et Jeesus päästis vaevast
meid oma kalli surmaga,
seepärast seisab lõpmata
see peal ka meie lootus.