LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Gloria
Au
eelmine järgmine


Muusika autor Francis Poulenc
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae
voluntatis.
Laudamus te.
Bededicamus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Grarias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens,
Gloria.
Domine Fili unigenite Jesu Christe.
Domine Deus unigenite Jesu Christe.
Demine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Domine Deus, Rex caelestis,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
Miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu,
In gloria Dei Patris,
Amen.
Au olgu Jumalale kõrges
ja rahu maa peal hea tahtega
inimestele.
Me kiidame Sind,
me ülistame Sind,
me kummardame Sind,
me austame Sind,
me täname Sind
Sinu suure au pärast,
Issand Jumal, taevane Kuningas,
kõigeväeline Jumal Isa;
Au Jumalale.
Issand, ainusündinud Poeg, Jeesus Kristus.
Issand Jumal, ainusündinud Jeesus Kristus.
Issand Jumal, Jumala Tall, Isa Poeg,
kes Sa maailma patud ära kannad,
halasta meie peale.
Issand Jumal, taevane Kuningas,
kes Sa maailma patud ära kannad,
halasta meie peale,
kes Sa maailma patud ära kannad,
võta kuulda meie palveid.
Kes Sa istud Isa paremal käel,
halasta meie peale.
Sest ainult
Sina oled Issand,
ainult Sina oled Kõrgeim, Jeesus Kristus,
koos Püha Vaimuga,
Jumala Isa kirkuses.
Aamen.