LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Az eladó lány
Mõrsjaeas tütar
eelmine järgmine


Muusika autor Béla Bartók
Tõlge Ivar Sinimets
Teose kataloogi- või oopusenumber: BB99
Tervikteosest Magyar népdalok

Adj el, anyám, adj el, mer itthagylak!
Ne hagyj itten lányom, férjhez adlak!
Tyuh, hadd halljam, hogy kinek ád kend?
Hadd halljam, hogy kinek ád kend?

Odaadlak lányom egy kanásznak.
Odaadsz-e, anyám, egy kanásznak?
Tyuh, nem kell nékem az a kanász,
Az a fényes tükrös baltás!

Odaadlak, lányom egy drótosnak.
Odaadsz-e, anyám, egy drótosnak?
Tyuh, nem kell nékem az a drótos,
Mert a haja igen kócos.

Odaadlak lányom egy zsidónak.
Odaadsz-e, anyám, egy zsidónak?
Tyuh, nem kell nékem az a zsidó,
Mer az uccán végig sipó.

Odaadlak, lányom, egy juhásznak.
Odaadsz hát, anyám, egy juhásznak?
Tyuh, az kell nékem asszony örzö,
Az a szép asszony nevelö.
Pane mind mehele, ema, sest muidu jätan su maha!
Ära mind jäta, tütar, ma panen su mehele!
Uhh, las ma siis kuulan: kellele sa mu mehele paned?
Las ma siis kuulan: kellele sa mu mehele paned?

Tütar, panen su mehele seakarjusele.
Sa annad mu, ema, seakarjusele?
Uhh, mul pole vaja seakarjust,
seda peeglina helkivat kirvest!

Tütar, ma panen su mehele potiparandajale.
Sa annad mu, ema, potiparandajale?
Uhh, mul pole vaja potiparandajat,
sest ta juuksed on väga pulstunud.

Tütar, ma panen su mehele juudile.
Sa annad mu, ema, juudile?
Uhh, mul pole vaja juuti,
sest see tänaval kogu aja nohiseb.

Tütar, ma panen su mehele lambakarjusele.
Sa annad mu, ema, lambakarjusele?
Uhh, seda naisehoidjat on mul vaja,
see ilus naisekasvataja.