LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Nelsonmesse
eelmine järgmine

Muusika autor Joseph Haydn
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: Hob22:11

Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.

Gloria
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam
gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite
Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.

QUI TOLLIS
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

QUONIAM
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus,
Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris. Amen.

Credo
Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium
et invisibilium.
Et ex Patre natum
ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de
lumine, Deum verum
de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem,
descendit de caelis

ET INCARNATUS EST
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.

ET RESURREXIT
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est
cum gloria, judicare
vivos et mortuos:
cujus regni non erit finis.
Et in spiritum Sanctum
Dominum, et vivificantem.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et
conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas.

Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra
Gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei. Qui tollis
peccata mundi:
dona nobis pacem.
Kyrie
Issand halasta
Kristus halasta
Issand halasta.

Gloria
Au olgu Jumalale kõrges
ja rahu maa peal
hea tahtega inimestele.
Me kiidame Sind,
me ülistame Sind,
me kummardame Sind,
me austame Sind,
me täname Sind
Sinu suure
au pärast,
Issand Jumal, taevane Kuningas,
kõigeväeline Jumal Isa,
Issanda ainusündinud poeg,
Jeesus Kristus.
Issand Jumal, Jumala Tall,
Isa Poeg,


kes Sa maailma patud ära kannad,
halasta meie peale,
kes Sa maailma patud ära kannad,
võta kuulda meie palveid,
kes Sa istud Isa paremal käel,
halasta meie peale.


Sest ainult Sina oled Püha,
ainult Sina oled Issand,
ainult Sina oled Kõrgeim,
Jeesus Kristus,
koos Püha Vaimuga,
Jumala Isa kirkuses. Aamen.

Credo
Mina usun ainsasse Jumalasse,
Kõigeväelisse Isasse,
taeva ja maa,
kõige nähtava
ja nähtamatu Loojasse,
kes enne aegade algust
Isast on sündinud.
Jumal Jumalast, valgus
valgusest, tõeline Jumal
tõelisest Jumalast.
Sündinud, mitte loodud,
olemuselt üks oma Isaga,
kelle läbi kõik on loodud.
Meie, inimeste pärast
ja meie õndsuseks
on ta taevast tulnud,


Püha Vaimu läbi
Neitsist Maarjast
lihaks saanud
ja on saanud inimeseks.
Kes meie eest on risti löödud
Pontius Pilatuse ajal,
kannatanud ja maetud.


Kolmandal päeval surnuist üles
tõusnud, nagu ütlevad pühad kirjad
taevasse läinud,
Istub Isa paremal käel
ja tuleb taas
oma kirkuses, kohut mõistma
elavate ja surnute üle, ning
Tema riigil ei ole lõppu.
Mina usun Pühasse Vaimusse,
Issandasse, kes elu annab.
Keda koos Isa ja Pojaga
kummardatakse ja austatakse,
ning kes on kõnelnud
prohvetite suu läbi.

Mina usun ühtainsat, püha,
üleilmset ja apostellikku Kirikut,
tunnistan ühtainsat ristimist
pattude andeksandmist,
ootan surnute ülestõusmist
ja igavest elu tulevasel ajastul.
Aamen.

Sanctus
Püha, püha, püha
On Issand, taevavägede Jumal.
Taevas ja maa on täis
Sinu kirkust,
Hoosianna kõrges.

Benedictus
Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel,
Hoosianna kõrges.

Agnus Dei
Jumala Tall, kes Sa maailma
patud ära kannad,
halasta meie peale.
Jumala Tall, kes Sa maailma
patud ära kannad,
halasta meie peale.
Jumala Tall, kes Sa maailma
patud ära kannad,
anna meile rahu.