LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Dixit Dominus
Issand ütles
eelmine järgmine


Muusika autor Georg Friedrich Händel
Teose kataloogi- või oopusenumber: HWV232

Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos,
scabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuae,
emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium
in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum:
ex utero ante luciferum
genui te.

Juravit Dominus,
et non poenitebit eum:

Tu es sacerdos in aeternum secundum
ordinem Melchisedech.

Dominus a dextris tuis,
confregit in die irae suae reges.

Judicabit in nationibus,
implebit ruinas:
conquassabit capita in terra multorum.

De torrene in via bibet;
propterea exaltabit caput.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto:
sicut erat in principio et nunc,
et semper, et in saecula saeculorum.
Amen.
Issand ütles minu Issandale:
Istu minu paremale käele,
kuni ma panen su vaenlased
su jalgealuseks järiks!”

Sinu võimsuse valitsuskepi
läkitab Issand Siionist.
Valitse keset oma vaenlasi!

Su rahvas on meeleldi valmis
su sõttamineku päeval;
pühas ehtes ilmub su ette
su noorte sõdijate vägi
nagu kaste koidu üsast.

Issand on vandunud
ja tema ei kahetse seda:

Sina oled preester igavesti
Melkisedeki järgi!”

Issand on su paremal käel,
ta purustab kuningad oma viha päeval.

Ta mõistab kohut rahvaste seas,
ta täidab kõik laipadega,
ta purustab päid laial maal.

Ta joob jõest tee ääres,
seepärast ta tõstab oma pea üles.

Au olgu Isale ja Pojale
ja Pühale Vaimule.
Nagu oli alguses, olgu nüüd,
alati ja igavesti.
Aamen.
Tekst: Psalm 110, Taaveti laul