LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Puisque tout passe
Kuna kõik möödub
Šansoonid (6)
eelmine järgmine


Muusika autor Paul Hindemith
Sõnade autor Rainer Maria Rilke
Tõlge Liina Paroll , Grant E. Hicks
Tervikteosest 6 Chansons

Puisque tout passe, faisons
la mélodie passagère;
celle qui nous désaltère
aura de nous raison.
Chantons ce qui nous quitte
avec amour et art,
soyons plus vite
que le rapide départ.
Kuna kõik möödub, loome
Hetkelise viisi,
Mis joovastab meid
Ja annab meil jõu.
Laulame minevast
Armul ja ilul,
Oleme kiiremad
Lahkumisjanust.
Since everything passes,
let us make fleeting melody;
the one that refreshes us
will get the better of us.
Let us sing that which is leaving us
with love and art;
let us be quicker
than its swift departure.

Inglisekeelne tõlge: Grant E. Hicks