LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Printemps
Kevad
Šansoonid (6)
eelmine järgmine


Muusika autor Paul Hindemith
Sõnade autor Rainer Maria Rilke
Tõlge Liina Paroll , Grant E. Hicks
Tervikteosest 6 Chansons

O mélodie de la sève
qui dans les instruments
de tous ces arbres slève,
accompagne le chant
de notre voix trop brève.
C'est pendant quelques mesures
seulement que nous suivons
les multiples figures
de ton long abandon,
ô abondante nature.
Quand il faudra nous taire
d'autres continueront...
Mais à présent comment faire
pour te rendre mon
grand coeur complémentaire?
Oo mahlade meloodia,
Mis paisumas on
Kõikides neis puudes,
Saatmas meie
Üürikesi hääli.
Vaid mõne takti jooksul
Järgime sinu
Nootide paljust,
Aegades ununend.
Oo küllane loodus!
Kui vaikime meie,
On jätkamas teised...
Kuid praegu kuis võiksin,
Et kogu mu süda
Vaid ülistaks sind?
O melody of the sap
that rises in the instruments
of all these trees,
accompany the song
of our too-short voices.
It is only for a few measures
that we follow
the manifold figurations
of your long abandon,
O abundant nature.
When it comes time for us to fall silent
others will carry on...
But for now what can I do
to make my whole heart
a complement to you?

Inglisekeelne tõlge: Grant E. Hicks