LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Veni Sancte Spiritus
Püha vaimu vägevus
eelmine järgmine


Muusika autor John Dunstable
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Veni Sancte Spiritus,
Et emitte caelitus Lucis tuae radium.
Veni pater pauperum,
Veni dator pruneam,
Veni lumen cordium.
Conslolator optime,
Dulcis hospes anime,
Dulce refrigerium.
In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.
O lux beatissima Reple cordis intima,
Tuorum fidelium.
Sine tuo numine Nihil est in homine,
Nixil est innoxium.
Lava, quod est sordium,
Riga quod est arium,
Sana quod est saucium.
Flecte, quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege, quod est devium.
Da tuis fidelibus In te confidentibus
Sacrum septenarium.
Da virtutis merium,
Da sakutis exitum,
Da perenne gardium.
Amen. Alleluia.
Püha vaimu vägevus,
süüta oma sügavus, kirkus meile särama.
Tule vaeseid aitama,
vaimuvalgust jagama,
valvama meid õpeta.
Oled parim lohutus,
õnnis hingekülastus,
vaim meis üles ärata.
Mures oled leevendus,
kuumal päeval jahedus,
silmist pisar kuivata.
Ustavate südamed, hinge aimamatud teed
täida oma armuga.
Muidu kõik on mõttetu, patune ja sisutu,
kui Sa meid ei juhata.
Puhtaks tee, mis rikutud,
jooda põuast piinatut,
hingehaavad paranda.
Meie kõrkust painuta,
kalkus üles sulata,
valest aita hoiduda.
Rohket heldust osuta,
usulootust sisenda oma seitsme anniga.
Anna vooruslikkust Sa,
surmatunniks valmista,
lase õndsust pälvida.
Aamen. Halleluuja.