LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Хвалите имя Господне
Kiitke Issanda nime
eelmine järgmine


Muusika autor Nikolai Diletsky
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Хвалите имя Господне,
хвалите, раби Господа. Аллилуiя.
Исповедайтеся Господеви, яко благъ,
яко въ векъ милость Его. Аллилуiя.
Kiitke Issanda nime,
kiitke teie, Issanda sulased. Alleluuja.
Tänage Issandat, sest Tema on hea,
sest tema heldus kestab igavesti!
Praise the name of the Lord;
praise the Lord, O you his servants. Alleluia.
O give thanks to the Lord, for He is good,
for His mercy endures forever. Alleluia.

Tekst: Psalm 135:1; 136:1