LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Planxit autem David
Ja nuttis Taavet
eelmine järgmine


Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Prima Pars
Planxit autem David planctu hujuscemodi
super Saul et Jonathan, filium ejus:
Considere, Israel, pro his,
qui mortui sunt super excelsa tua vulnerati.
Inclyti, Israel super montes tuos interfecti sunt:
quomodo ceciderunt fortes in praelio?
Nolite annuntiare in Geth,
neque annuntietis in compitis Ascalonis:
ne forte laetentur filiae Philistiim,
ne exsultent filiae incircumcisorum.

Secunda Pars
Montes Gelboe, nec ros, nec pluvia veniat super vos,
neque sint agri primitiarum:
quia ibi abjectus est clypeus fortium et clypeus Saul,
quasi non esset unctus oleo.
A sanguine interfectorum, ab adipe fortium.

Tertia Pars
Sagitta Jonathae nunquam rediit retrorsum,
et gladius Saul non est reversus inanis.
Saul et Jonathas amabiles et decori
in vita sua in morte quoque non sunt divisi:
aquilis velociores, leonibus fortiores.
Filiae Israel, super Saul flete,
qui vos vestiebat coccino in deliciis suis,
qui praebebat ornamenta aurea cultui vestro.
Quomodo ceciderunt fortes in praelio?
Jonathas in excelsis tuis occisus est?

Quarta Pars
Doleo super te, frater mi Jonathan,
decore nimis, et amabilis valde
super amorem mulierum.
Sicut mater amat unicum filium suum,
sic ego te diligebam.
Quomodo ceciderunt robusti,
et perierunt arma bellica?
Esimene osa
Ja Taavet nuttis niiviisi
Sauli ja Joonatani, oma poja pärast:
Mõtle järele, Iisrael, nende üle,
kes on surnud haavatuina sinu kõrgendikel.
Kangelased, Iisrael, on sinu mägedel hukkunud:
kuidas moodi langesid vahvad lahingus?
Ärge teatage Katis
ega kuulutage Askaloni ristteedel:
et ei rõõmustaks vilistite tütred
ega juubeldaks ümberlõikamatute tütred.

Teine osa
Kilboa mäed, ärgu tulgu teie kohale kaste ega vihm
ja ärgu olgu põldudel annivilja:
sest et on kõrvale heidetud tugevate kilp ja Sauli kilp,
just nagu polekski ta õliga salvitud.
Tapetutute verest, vahvate rasvast,

Kolmas osa
ei ole Joonatani nool tagasi pöördunud
ja Sauli mõõk ei pöördunud tagasi tühjalt.
Saul ja Joonatan, armastatud ja kuulsusrikkad
oma eluajal, ka surmas pole neid lahutatud:
kotkastest väledamad, lõvidest tugevamad.
Iisraeli tütred, nutke Sauli pärast,
kes teid riietas punasesse oma naudinguiks,
kes pani kuldseid kaunistusi teie rüüdele.
Kuidasmoodi langesid vahvad lahingus?
Kas Joonatan on su kõrgendikel läbi torgatud?

Neljas osa.
Ma leinan su pärast, mu vend Joonatan,
liiga kaunis, ja väga armas,
see on rohkem kui naiste armastus.
Nagu ema armastab oma ainukest poega,
nii armastasin mina sind.
Kuidasmoodi langesid tugevad
ja hävisid sõjariistad?
Tekst: 2 Samuel 1:17-27