LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

O Virgo prudentissima
Oo, arukaim neitsi
eelmine järgmine


Tõlge Janika Päll

O Virgo prudentissima
quam caelo missus Gabriel
superni regis nuntius
plenam testatur gratia.

Te sponsam factor omnium,
te Matrem Dei Filius,
Te vocat habitaculum
suum beatus spiritus.

Tu stella maris diceris
Semper nos inter scopulos,
inter obscuros turbines
portum salutis indicas.

Per te de tetro carcere
antiqui patres exeunt;
Per te nobis astriferae
panduntur aulae limina.

Audi Virgo puerpera
Tu sola Mater integra;
Audi precantes quesimus
tuos Maria famulos.

Repelle mentis tenebras
disrumpe cordis glaciem.
Nos sub tuum praesidium
Confugientes protege.
Alleluia.

Tenor
Beata Mater et innupta Virgo,
gloriosa regina mundi,
intercede pro nobis ad Dominum.
Oo, arukaim neitsi,
kelle taevast saadetud Gabriel,
kõrgeima kuninga saadik
tunnistas täidetuks armuga.

Sind kutsub pruudiks kõige looja,
Sind Emaks Jumala Poeg,
Sind oma asupaigaks
õnnistegija vaim.

Sind nimetatakse mere täheks,
näitad meile alati kaljude vahelt,
läbi tumedate tormide
pääsemise sadamat.

Sinu abiga tulid jõledast vanglast
välja muistsed isad;
sinu abiga avanevad meie ees
tähtise koja väravad.

Kuula, Neitsi, sünnitaja,
Sina, ainus rikkumata Ema;
palujatena anume, kuula,
Maria, oma teenreid!

Tõuka meelest varjud,
murra katki südame jäisus.
Oma kaitsevarjuga meid,
kokku jooksnuid kata!
Halleluuja!

Tenor
Õnnis Ema ja naitmata Neitsi,
auline maailma kuninganna,
kosta meie eest Issanda juures!