LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Miserere mei Deus
Jumal, ole mulle armuline
eelmine järgmine


Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Miserere mei Deus
secundum magnam misericordiam tuam
et secundum multitudinem miserationum
tuarum dele iniquitatem meam
Amplius lava me ab iniquitate mea
et a peccato meo munda me
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco
et peccatum meum contra me est semper
Tibi soli peccavi et malum coram
te feci ut justificeris in sermonibus tuis
et vincas cum judicaris
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum
et in peccatis concepit me mater mea
Ecce enim veritatem dilexisti incerta
et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi
Asparges me hysopo et mundabor lavabis me
et super nivem dealbabor
Auditui meo dabis gaudium
et laetitiam exultabunt ossa humiliata
Averte faciem tuam a peccatis meis
et omnes iniquitates meas dele
Cor mundum crea in me Deus
et spiritum rectum innova in visceribus meis
Ne proicias me a facie tua
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me
Redde mihi laetitiam salutaris tui
et spiritu principali confirma me
Docebo iniquos vias tuas
et impii ad te convertentur
Libera me de sanguinibus Deus
Deus salutis meae exultabit lingua
mea justitiam tuam
Domine labia mea aperies
et os meum adnuntiabit laudem tuam
Quoniam si voluisses sacrificium dedissem
utique holocaustis non delectaberis
Sacrificium Deo spiritus contribulatus cor contritum
et humiliatum Deus non spernet
Benigne fac Domine in bona voluntate tua
Sion et aedificentur muri Jerusalem
Tunc acceptabis sacrificium justitiae oblationes
et holocausta tunc inponent super altare tuum vitulos
Jumal, ole mulle armuline
oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised
oma rohket halastust mööda.
Pese mind hästi mu süüteost
ja puhasta mind mu patust.
Sest ma tunnen oma üleastumisi
ja mu patt on alati mu ees.
Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud,
ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis,
et sa oleksid õiglane oma sõnades.
Vaata, süüteos olen ma sündinud
ja patus on ema mu saanud.
Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas,
ja salajas annad sa mulle tarkust teada.
Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks;
pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi.
Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu,
et ilutseksid mu luud-liikmed, mis sina oled puruks löönud.
Peida oma pale mu pattude eest
ning kustuta kõik mu pahateod.
Loo mulle, Jumal, puhas süda,
ja uuenda mu sees kindel vaim.
Ära heida mind ära oma palge eest
ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu.
Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest,
ja heameelne Vaim toetagu mind.
Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid,
et patused sinu poole pöörduksid.
Kisu mind välja veresüüst, oh Jumal,
mu pääste Jumal. Siis mu keel
laulab rõõmsasti sinu õiglusest.
Issand, ava mu huuled,
et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust.
Sest tapaohvrid ei meeldi sulle,
muidu ma annaksin neid; põletusohvrist ei ole sul head meelt.
Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim,
murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.
Tee head Siionile oma head meelt mööda,
ehita Jeruusalemma müürid.
Siis hakkavad sulle meeldima õiguse ohvrid,
põletusohvrid ja koguohvrid, siis tuuakse härjavärsse su altarile.
Tekst: Psalm 51: 3-21