LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ave Maria ... Virgo serena
Ole tervitatud Maarja
eelmine järgmine


Muusika autor Josquin des Prez
Tõlge Janika Päll

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, Virgo serena.

Ave cujus conceptio,
Solemni plena gaudio,
Coelestia, terrestria
Nova replet laetitia.

Ave cujus nativitas
Nostra fuit solemnitas,
Ut Lucifer, lux oriens,
Verum solem praeveniens.

Ave pia humilitas,
Sine viro foecunditas,
Cujus annunciatio
Nostra fuit salvatio.

Ave vera virginitas,
Immaculata castitas,
Cujus purificatio
Nostra fuit purgatio.

Ave praeclara omnibus
Angelicis virtutibus,
Cujus fuit assumptio
Nostra glorificatio

O Mater Dei,
Memento mei.
Amen
Ole tervitatud, Maarja, täis armu
Issand on sinuga, kirgas Neitsi!

Ole tervitatud, kelle käimalesaamine,
täis pidulikku rõõmu,
täidab taevaseid, maiseid
uue heameelega.

Ole tervitatud, kelle sündimine
oli meie pidupäevaks,
nagu Lucifer, tõusev valgus,
mis ennetab tõelist päikest.

Ole tervitatud, tõeline alandlikkus,
viljakus ilma meheta,
sina, kelle kuulutamine
oli meie pääsemine.

Ole tervitatud, tõeline neitsilikkus,
plekitu karskus,
kelle lunastamine
oli meie puhastumine.

Ole tervitatud, hiilgavaim kõigi
ingellike vooruste poolest,
kelle taevaminek
oli meie ülistuslaul.

Oo, Jumala Ema,
mäleta mind.
Aamen.