LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

In Nativitatem Domini Nostri Jesu Christi Canticum
Laul Issanda Jeesuse Kristuse sündimisest
eelmine järgmine


Muusika autor Marc-Antoine Charpentier
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: H414
Frigidae noctis umbra totum orbem tegebat,
et immersi iacebant omnes in somno profundo.
Pastores autem Iudeae
vigilabant super gregem suum.
Et ecce angelus Domini stetit iuxta eos,
et claritas Dei circumfulsit eos.
Timuerunt autem pastores timore magno;
et dixit illis angelus:


Nolite timere, pastores.
Ecce enim annuntio vobis gaudium magnum
quod erit omni populo:
quia natus est hodie Salvator vester in civitate David:
et hoc erit vobis signum:
invenietis infantem pannis involutum
et reclinatum in praesepio.
Ite, pastores, et adorate illum.


Surgamus, festinemus, eamus usque Bethlehem.
Ibi videbimus puerum qui natus est nobis.
Ibi laudabimus et adorabimus
Deum sub forma peccatoris velatum,
sub forma peccatoris velatum.
Quid moramur, quid cunctamur, o pastores inertes?
Properemus, eamus usque Bethlehem.
Euntes autem pastores pervenerunt ad locum
ubi puer natus erat,
et intrantes domum
invenerunt Mariam et Joseph et puerum
involutum pannis et reclinatum in praesepio.
Et procidentes adoraverunt eum,
inculto sed devoto carmine dicentes:


Salve, puerule,
salve, tenellule,
o nate parvule, quam bonus es!
Tu coelum deseris, tumundo nasceris,
nobis teut miseris assimiles.


Salve, puerule,
salve tenellule, o nate parvule,
quam bonus es!
Tu coelum deseris, tumundo nasceris,
nobis teut miseris assimiles.
O summa bonitas, excelsa deitas,
vilis humanitas, fit hodie.
Aeternus nascitur, immensus capitur,
et rei tegitur, sub specie.
Virgo puer pera, beata viscera,
Dei cum opera, dant filium.
Gaude flos virginum, gaude spes hominum,
fons lavans criminum proluvium.
Prelüüd

Jutustaja retsitatiiv
Jäise öö vari kattis kogu maa
ja laotas sügava une kõikide üle.
Ja Juudamaa karjased
valvasid oma loomi. Ja vaata,
Issanda ingel seisatas nende juures
ja Issanda kirkus säras nende ümber
ja nad kartsid üliväga.
Aga ingel ütles neile:

Ingli aaria
Ärge kartke!
Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu,
mis saab osaks kogu rahvale,
et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja.
Ja see on teile tunnustäheks:
te leiate lapsukese mähitud
ja sõimes magavat.
Nüüd rutake ja minge teda kummardama.

Karjaste koor
Tõuskem ja rutakem Petlemma linna,
kus kiitkem ja ülistagem Teda,
kes on patuse kuju võtnud Jumal.


Miks viivitada, miks oodata, te unised karjased?
Tõtakem Petlemma linna.

Marss

Evangelisti retsitatiiv
Peagi karjased jõudsidki kohta,
kus laps oli sündinud.
Ja kui nad astusid majja,
nad nägid Mariat ja Joosepit ja last,
kes oli mähitud ja lamas sõimes.
Ja nad põlvitasid ja laulsid austuselaulu, tahumatut,
kuid harrast kiituselaulu, öeldes:

Karjase aaria
Ole tervitatud, väike Issand,
vastsündinud Kuningas!
Laulgu kõik loodu Sulle kiidulaulu!
Sa jätsid maha taeva ja sündisid maa peale,
et kanda meie patud.

Karjuste koor
Ole tervitatud, väike Issand,
vastsündinud Kuningas!
Laulgu kõik loodu Sulle kiidulaulu!
Sa jätsid maha taeva ja sündisid maa peale,
et kanda meie patud.
Sina oled täiuslik Jumal taevast,
täna inimeste päästjaks saanud.
Igavese armu meile kinkinud, vabaduse kurjast,
lohutuse hädas ja valus, nüüd ja igavesti.
Puhta ja õnnistatud Neitsi poeg, Sina,
Taeva püha lapsuke, Jumala ainusündinud Poeg,
Au olgu Sulle, Pühale, au olgu Kolmele Ühes,
kiitus Sinu tulevasele Kuningriigile. Halleluuja!

Ritornell