LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen
Miks? Miks antakse valgust vaevatule
eelmine järgmine


Muusika autor Johannes Brahms
Sõnade autor Martin Luther
Tõlge August Annist
Teose kataloogi- või oopusenumber: op74. Nr1
Tervikteosest 2 Motetten

1. Warum ist das Licht gegeben

Warum? Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen,
und das Leben den betrübten Herzen? Warum?
Die des Todes warten und kommt nicht,
und grüben ihn wohl aus dem Verborgenen;
die sich fast freuen und sind fröhlich,
daß sie das Grab bekommen. Warum?
Und dem Manne, deß Weg verborgen ist,
und Gott vor ihm den selben bedecket. Warum?

Hiob 3, 20-23

2. Lasset uns unser Herz samt den Händen aufheben

Lasset uns unser Herz samt den Händen auf heben,
aufheben zu Gott im Himmel.

Klagel. Jerem. 3, 41

3. Siehe, wir preisen selig

Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben.
Die Geduld Hiob habt ihr gehöret,
Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen;
denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer.

Jakobus 5, 11

4. Choral

Mit Fried und Freud ich fahr dahin,
in Gottes Willen,
getrost ist mir mein Herz und Sinn,
sanft und stille.
Wie Gott mir verheißen hat,
der Tod ist mir Schlaf worden.

1. Miks? Miks antakse valgust

Miks? Miks antakse valgust vaevatule
ja elu neile, kelle hing on kibestunud,
kes ootavad surma, mis ei tule,
ent kes otsivad seda enam kui varandust,
kes hõiskavad juubeldades ja on rõõmsad,
kui nad leiavad haua? Miks?
Miks antakse valgust mehele, kelle tee on varjul,
kellele Jumal igast küljest on pannud takistusi? Miks?

Iiob 3, 20-23

2. Tõstkem oma südamed ja käed

Tõstkem oma südamed ja käed
Jumala poole taevas!

Jeremija nutulaulud 3, 41

3. Vaata, me kiidame õndsaks

Vaata, me kiidame õndsaks kannatlikke.
Te olete kuulnud Iiobi kannatlikkusest
ja näinud Issanda antud elulõppu,
sest Issand on halastav ja armuline.

Jaakobuse 5, 11

4. Koraal

Ma rahuga ja rõõmuga siit läen,
Jumala tahtes;
Mu meel, mis leidnud lohutust
on tasane ja malbe.
Nii nagu Jumal tõotas:
mu uneks on mu surm.