LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Die Kindheit Jesu
Jeesuse lapsepõlv
eelmine järgmine

Oratoorium
Muusika autor Johann Christoph Friedrich Bach
Sõnade autor Johann Gottfried Herder
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Nr. 1 Recitativ

Ein Engel:
Entsetzt euch nicht!
Sieh! Ich verkündig euch große Freude,
die sein wird aller Welt:
Euch ist geboren Christus der Herr
und liegt in Kripp´ und Windeln.

Nr. 2 Himmlische Musik,
fernher, ohne Worte

Nr. 3 Recitativ

Der erste Hirte:
Ihr Brüder, sind wir? wähnen?
hören? sahn?
Ein Engel! welch ein Glanz!
sein himmlisch Angesicht!
und welche Stimm´:
Entsetzt euch nicht!
Euch ist geboren.“

Nr. 4 Himmlische Musik, näher, noch
ohne Worte

Nr. 5 Recitativ

Der zweite Hirte:
Naht der Himmel? bin ich im Himmel?
Paradies!
und sprach er nicht uns große Freuden?
Entsetzt euch nicht! Geboren

Nr. 6 Himmlische Musik zum dritten

Nr. 7 Recitativ

Der erste Hirte:
Ach, in meinen Ohren ist Jubel und
Weissagung!
Er, den Gott verhieß!
so lange geflehet bange ersehnt.
Der Erdbeseliger! soll alle Heiden
wie Herden weiden im Friedenszelt!
Selige Welt!

Der zweite Hirte:
Soll, welche Freuden,
uns Hirten weiden im Himmelszelt!
Selige Welt! Selige Welt!

Der erste Hirte:
Er bricht! Der Himmel bricht! O Licht!

Nr. 8 Chor

Ehre sei Gott in der Höhe,
Friede danieden,
und dem Menschen Heil!

Nr. 9 Recitativ

Der erste Hirte:
Ach Brüder! wir erliegen zu Boden!
seht, der blaue Sternenraum
ist schon geschlossen!
und auf Erden ist Nacht!
vernehmen kaum
den aufgeregten Freudenschall
der Herden Traum!...

Der zweite Hirte:
Wir tun, was Gott uns spricht:
Zaget nicht! zaget nicht!
Er liegt in Kripp´ und Windeln!“
Gehen den König sehn!

Nr. 10 Aria

Maria (frohwehmütig über der Krippe):
Schlummre sanft in deiner Krippe,
holder Knabe!
Nun, mein Alles, was ich habe!
Ach, wie schwebt auf seiner Lippe
welche Wonne, welche Huld!
Holder Knabe!
nun, mein Alles, was ich habe,
schlummre sanft in deiner Krippe!
Mir zum Könige gegeben
süße Gabe! süße Gabe!
Arm und bloß im tiefen Schlummer,
aber Gott in Müh´ und Kummer
hoffen will ich mit Geduld.
Schlummre sanft...


Nr. 11 Recitativ

Maria
Ein Engel kamich zitterte.
Der nannte mich selig:
nannte dich Gottes,
ew´gen Vaters Sohn in hohem Reich,
auf König Davids ThronIch betete;
da segnete der Himmelsbote
mich wie gnädig!
Sandte mich hin zur Trösterin Elisabeth!
und wie empfing mich Sie!
wie hob sie meinen Mut!
Ich sang und glaubte!
will mein Leben lang auch glauben!
Sieh´, ich hange
mit Muttertränen über dir,
du meines Herzens Sohn!
auch deines ew´gen Vaters Sohn
mich hier im Schlummer erhörend
Ich verlange mir nichts! bin Gottes,
o dir, mein Ein und Alles dir zu leben
in Not und Kummer
Mir der ärmsten Mutter,
mir in fremder Stadt gegeben
sollt einst, o süßer Fremdling,
leben dem Gott der dich gegeben hat.

Nr. 12 Chor

Hirten-Lied
Holde, hohe Wundernacht,
der Heiland ist geboren!
Wir liegen da im Himmelspracht
alle wie verloren.
Ein Engel kam in Sonnenlicht;
freut euch Hirten, zaget nicht,
aller Welt ist Freude!“
und brach Gesang und Himmelsklang,
Ehre! Friede! Freude!“

Armer Knabe, liegest da
in Kripp´ und Hüll´ und Binden!
In Kripp´ und Binden sollt er sein
Christ der Herr zu finden.
Wir singen dir, wir geben dir,
frohen Herzens geben wir
Au und Hütt´ und Herden.
Er wird uns Freud´ und güldne Zeit,
Brüder! güldne Ewigkeit
wird durch ihn uns werden.

Nr. 13 Recitativ

Maria
Ich weih´ ihn Gott
und meine Seel erhebt den Herrn!
und all mein Geist erfreut sich
Gottes meines Heilandes.
Er hat die Einfalt seiner Magd
mit Vaterblick ersehen!
Sieh, von nun an werden sie mich seligen
zu Kindeskind!
Der Herr hat große Ding´
an mir getan, der Mächtige!
sein Nam´ ist hehr,
sein Herz von Menschenhuld
und Mitleid wallend zu Kindeskind.

Nr. 14 Choral

Simeon:
Und nun! in Fried´ und Freude
wall ich von hinnen!
Hab ihn gesehn mit Augen mein
meinen Heiland,
seh ich! ach, wie herzt mein Arm
den Auserwählten Gottes!

Nr. 15 Recitativ

Simeon:
Mich reget Geist! Ich seh, ich seh!
Er wird ein Licht den Völkern sein
und seinem Volke Trost und Ruhm!
Und vielen Heil!
und vielen Fall!
und allen Kampf!
Ich seh, ich seh das Licht der Welt!
Dir aber, Mutter wird er sein
ein Schwert ins Herz!
Ach vieler! vieler Menschen Sinn
wird Gott dann offenbaren!

Nr. 16 Choral

Simeon:
Und nun! in Fried und Freude
laß Gott, von hinnen mich!
sollt´ ihn noch sehn mit Augen mein
meinen Heiland!
seh´ ihn! wie´s mein Gott mir sprach,
und schlummre sanft hinüber!

Nr. 17 Chor

Dessen Preis die Hirten sangen
und der Engel Jubel klangen,
alle Ewigkeiten sangen,
Jesu, nimm dies Loblied an!
Den Maria tief im Herzen trug,
den Gottessohn, mit Schmerzen
drang ein Schwert zu ihrem Herzen,
Opfer Jesu, nimm es an!
und mit Engelsterbeblikken,
Simeon! ach mit Entzükken
konnt´ er dich an´s Herze drükken,
Holder Jesu, nimm es an!
Dessen Preis die Hirten sangen...
Nr. 1 Retsitatiiv

Ingel:
Ärge kohkuge!
Vaata! Ma kuulutan teile suurt rõõmu,
mis saab osaks kogu ilmale:
Teile on sündinud Issand Kristus
ning lebab mähituna sõimes.

Nr. 2 Taevane muusika,
kaugusest, sõnadeta

Nr. 3 Retsitatiiv

Esimene karjus:
Vennad, on see uni?
Kas meie kuuleme ja näeme?
Ingel! Milline hiilgus!
ta taevane pale!
ja milline hääl:
“Ärge kohkuge!
Teile on sündinud.”

Nr. 4 Taevane muusika, lähemalt,
ikka sõnadeta

Nr. 5 Retsitatiiv

Teine karjus:
Ons taevas ligi? Olen mina taevas?
Paradiis!
Eks kuulutanud ta suurt rõõmu?
“Ärge kohkuge! On sündinud!”

Nr. 6 Taevane muusika kolmandat korda

Nr. 7 Retsitatiiv

Esimene karjus:
Oh, mu kõrvus on hõiskamine ja
kuulutus!
Tema, keda Jumal tõotas!
nii kaua anutud, ängis igatsetud.
Ilma õnnestaja! tema karjatab
rahutelgis kõiki paganaid kui karja!
Õnnis maailm!

Teine karjus:
Tema karjatab
taevatelgis meid, karjuseidmilline rõõm!
Õnnis, õnnis maailm!

Esimene karjus:
Ta avaneb! Taevas avaneb! Oh valgust!

Nr. 8 Koor

Au olgu Jumalale kõrges,
maapeal rahu
ja inimesele õnnistus!

Nr. 9 Retsitatiiv

Esimene karjus
Oh, vennad! Me langeme põlvili!
Näe, tume täheruum
on kinni juba!
ja öö maapeal!
On vaevu kuulda
erutatud rõõmu kaja,
kui karja unenägu.

Teine karjus:
Me teeme, nagu Jumal meile ütleb:
“Ärge kohkuge!
Ta lebab mähituna sõimes!”
Läki kuningat vaatama!

Nr. 10 Aaria

Maarja (nukkerrõõmsalt sõime kohal):
Uinu vaikselt oma sõimes,
armas poiss!
Oled nüüd mu ainus!
Oh, milline õndsus ja arm
hõljub tema huultel!
Armas poiss!
Sa minu ainus,
uinu vaikselt oma sõimes!
Antud mulle kuningaks,
mis sulnis kingitus!
Vaene ja sügavasti suikunud,
ometi Jumal, nagu ma südamevalus
alandlikult loodan.
Uinu rahulikult...


Nr. 11 Retsitatiiv

Maarja:
Ingel tulima kohkusin,
Ta nimetas mind õndsaks,
ja sind Jumala,
igavese Isa Pojaks taevariigis,
kuningas Taaveti troonil!
Ma palusin, ja see taevasaadik
õnnistas mind nii armulikult!
Ta saatis mind lohutaja Eliisabeti juurde,
ja kuidas too mind vastu võttis,
kuis julgustas!
Ma laulsin ja uskusin,
ja usun elu lõpuni!
Näe, ma valvan sinu kohal
emapisarais,
sa minu südame poeg,
ning sinu igavese Isa poeg,
kes mind läbi une kuulab!
Ma ei igatse midagi! Elan Jumalale
ja sulle, mu üks ja ainus,
vaevas ja südamevalus.
Sina, armas võõras,
vaesele emale võõras linnas antud,
pead ükskord elama Jumalale,
kes su andnud on.

Nr. 12 Koor

Karjaste laul
Õnnis, imeline öö,
Lunastaja on sündinud!
Siin me oleme taevahiilguses
otsekui kadunud.
Ingel tuli päikesesäras:
Rõõmustage karjused, ärge kohkuge,
rõõm on kogu ilmas!”
taevast kostis laulu. Karjused laulge eluaeg
Au! Rahu! Rõõm!”

Vaene poiss, seal sa lebad
sõimes ja mähkmeis!
Sõimes ja mähkmeis leiate
Kristuse, oma Issanda.
Sulle laulame,
sulle kingime rõõmsal südamel
niidu, hüti ja karja.
Temast kasvab rõõm ja õnn,
vennad, kuldse igaviku
saame tema läbi!

Nr. 13 Retsitatiiv

Maarja:
Ma pühendan ta Jumalale
ja minu hing ülistab Issandat
ja kogu mu vaim hõiskab
Jumala, minu Õnnistegija pärast.
Ta on vaadanud oma ümmardaja
lihtsusele oma isaliku pilguga!
Vaata, nüüdsest kiidavad mind õndsaks
kõik sugupõlved.
Vägev Issand on mulle
suuri asju teinud,
tema nimi on püha
ning tema süda täis armu ja halastust
põlvest põlveni.

Nr. 14 Koraal

Siimeon:
Ja nüüd sean end teele,
rõõmus ja rahus!
Olen oma silmaga teda näinud
oma Lunastajat.
Näen teda! oo, kuis embab mu käsi
Jumala äravalitut!

Nr. 15 Retsitatiiv

Siimeon:
Vaim puudutab mind! Ma näen, ma näen!
Temast saab rahvastele valgus
ning oma rahva trööst ja au.
Ja paljudele õnnistus!
Ja paljudele langemine!
Ja kõigile võitlus!
Ma näen, ma näen maailma valgust!
Kuid sulle, ema,
saab ta mõõgaks südames!
Oh paljudele, paljudele
näitab end siis Jumal!

Nr. 16 Koraal

Siimeon:
Ja nüüd, Jumal, lase mul minna
rõõmus ja rahus!
Oma silmadega pidin ma veel
oma Lunastajat nägema!
Ma näen teda, nagu Jumal mulle lubas
ja uinun rahus!

Nr. 17 Koor

Kiitus, mida karjused laulsid
ja inglid hõiskasid,
mida laulis kogu igavik,
Jeesus, võta see kiidulaul vastu!
Mida Maarja südamepõhjas kandis,
ning Jumalapoja valus
mõõgatorge tema südamesse,
Jeesus, võta see ohver vastu!
Ja et ka Siimeon,
ingellikul surmahetkel
võis joobnult veel südames sind hoida,
armas Jeesus, võta see!
Kiitus, mida karjased laulsid...