LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Verlorene Jugend
Kadunud noorus
Laulud (5)
eelmine järgmine


Muusika autor Johannes Brahms
Sõnade autor Josef Wenzig
Tõlge Heli Susi
Teose kataloogi- või oopusenumber: op104. Nr4
Tervikteosest 5 Gesänge

Brausten alle Berge,
sauste rings der Wald
meine jungen Tage,
wo sind sie so bald?
Jugend, teure Jugend,
flohest mir dahin;
o du holde Jugend,
achtlos war mein Sinn!
Ich verlor dich leider,
wie wenn einen Stein
jemand von sich schleudert
in die Flut hinein.
Wendet sich der Stein
auch um in tiefer Flut,
weiss ich, dass die Jugend
doch kein Gleiches tut.
Kord kõmises mäestik
ja mühises mets.
Mu nooruspäevad,
kuhu nad jäid?
Noorus, kuldne noorus,
sa kadusid käest;
oh üllas noorus,
ma ei hinnanud sind!
Su paraku kaotasin
nagu visataks kivi
voogude rüppe,
eemale, ära!
Ja kui pöörabki kivi
end sügavas vees,
tean ju, et noorus
seda iial ei tee!