LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Не отвержи мене во время старости
Ära heida mind ära minu vanas eas
Do Not Reject Me in My Old Age
eelmine järgmine


Muusika autor Maksim Berezovsky
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Не отвержи мене во время старости,
внегда оскудевати крепости моей
не остави мене.
Яко реша врази мои мне,
и стрегущiи душу мою
совещаша вкупе, глаголюще:
“Богъ оставилъ есть его,
пожените и имите его,
яко несть избавляяй.”
Боже мой, не удалися отъ мене,
Боже мой, въ помощь мою вонми.
Да постыдятся и изчезнуть
оклеветающiи душу мою.

Псалом 71, 9-13
Ära heida mind ära minu vanas eas,
ära hülga mind,
kui mu ramm lõpeb!
Sest mu vaenlased räägivad mu vastu,
ja kes varitsevad mu hinge,
peavad üheskoos nõu ning ütlevad:
Jumal on tema hüljanud,
jälitage teda ning võtke ta kinni,
sest ei ole, kes teda ära kisuks meie käest!”
Oh Jumal, ära ole minust kaugel,
mu Jumal, tõtta mulle appi!
Olgu häbisse ja teotusse mähitud need,
kes otsivad minu õnnetust!

Psalm 71:9-13
Do not reject me in my old age,
when my strength is spent,
forsake me not.
For my enemies speak concerning me,
and those who lie in wait to ambush my soul
conspire together and say:
“God has forsaken him;
pursue and seize him,
for there is none to deliver him.”
O my God, br not far from me,
O my God, make haste to help me.
May those who dishonor my soul
be put to shame and consumed!

Psalm 71:9-13